Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń-luty, nr 1-2 (171-172) / 2007 » Kultura
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń-luty, nr 1-2 (171-172) / 2007

Wspólna troska
Od lewej: K. Sowińska, Ewa Jankowska, Maciej Karasiński, Elżbieta Ćwierz - Superson, ks. Jan Częczek | Fot. E. Zagrobelny - Kłoda
Od lewej: K. Sowińska, Ewa Jankowska, Maciej Karasiński, Elżbieta Ćwierz - Superson, ks. Jan Częczek
Fot. E. Zagrobelny - Kłoda

17 listopada 2006 r. w Publicznym Gimnazjum nr 3 im ks. J. Twardowskiego w Jarosławiu odbyło się spotkanie ludzi, którzy pragną przez działanie i rzeczową, społeczną dyskusję być i razem wychowywać dzieci i młodzież zamieszkałą w okolicach Rynku - miejscu, szeroko rozumianym jako trudne środowiskowo. Właśnie tutaj mieszkają, uczą się i spędzają czas uczniowie jarosławskiej "Trójki"- gimnazjum, któremu od trzech lat patronuje ks. J. Twardowski. Szkoła była organizatorem Wychowaczego Forum "Wspólna troska".

Konferencję uznaliśmy za wypełnienie przesłania, żeby być bliźnim dla innych. Było to jakby spotkanie w drodze z kimś, kto potrzebuje wsparcia, pomocy, bez względu na to, czy jest przyjacielem, kimś obcym... Niektórzy przeszli obok, bo akurat trwał serial, mecz, bo wypadł czas na zakupy w hipermarkecie, bo... coś tam. Ci, którzy przyszli do "Trójki" zatrzymali się na wyboistej, trudnej drodze z wyciągniętą dłonią i życzliwym uśmiechem.

Hasło konferencji odnieść można do szeregu wpływów, kształtujących charakter młodego człowieka (mogą to być geny, rodzina, szkoła, media, Internet, Kościół, rówieśnicy). Uświadomienie sobie wielości tych czynników jest bardzo ważne, prowadzi bowiem do stwierdzenia, że nie ma jedynego sposobu oddziaływania na dziecko, że bardzo dużo czynników kształtuje jego osobowość.

Na konferencji obecni byli m.in.: Podkarpacki Kurator Oświaty Maciej Karasiński, wizytator Elżbieta Ćwierz - Superson, doradca metodyczny katechetów ks. Jan Częczek, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych Anna Lizut (SP 6), Zenon Skrzypek (SP 7), Jadwiga Baran - Mazurkiewicz doradca metodyczny terapii pedagogicznej, Teresa Krasnowska oraz były dyrektor PG 3 Andrzej Głąb. Gościliśmy przedstawicieli mediów - Radia "Ave Maria" i tygodnika "Życie Podkarpackie". W charakterze gospodarzy byli oczywiście nauczyciele i rodzice uczniów PG 3.

W gronie władz oświatowych, nauczycieli gimnazjum oraz szkół podstawowych, rodziców, księży, psychologów - osób związanych z wychowaniem młodzieży postanowiliśmy mówić głośno o problemach, uznawanych za ważne. Postanowiliśmy dzielić się pomysłami, aby lepiej i mądrzej działać... Konferencje poprzedził krótki program artystyczny przygotowany przez gimnazjalistów.

Następnie Podkarpacki Kurator Oświaty Maciej Karasiński zaprezentował jeden z priorytetów wychowania: kształtowanie postaw patriotycznych w szkole, rodzinie i środowisku lokalnym. Podkreślał wagę podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i religijnej. Mówił o potrzebie aktywności obywatelskiej, wzmacniania więzi lokalnych, identyfikacji z miejscem urodzenia, czy z patronem szkoły.

Ks. Jan Częczek temat wychowania ku wartościom poświecił postulatom do rodziców, uczniów, nauczycieli. Aspekty wychowania realizowane wspólnie i konsekwentnie mogłyby stać się drogowskazem w osiąganiu celu programowego szkoły, domu, parafii. Celem takim jest wychowanie człowieka silnego fundamentem wartości trwałych, nadających sens działaniom wszystkich, którzy troszczą się o przyszłość szkoły, rodziny, społeczeństwa obywatelskiego.

Następnie w imieniu kadry pedagogicznej PG 3 omówiłam problemy wychowawcze uczniów, jakie uznano za najpilniejsze w szkolnych badaniach diagnostycznych. Wskazałam zagrożenia dla młodych ludzi: agresję, brak poczucia bezpieczeństwa, skłonność do używek...

W celu zapobiegania ulegania złym wpływom konieczne jest zaproponowanie uczniom kreatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, pomoc w rozwijaniu zainteresowań, poznanie potrzeb młodzieży. Zakłócone relacje: młodzież - dorośli wyrażają się małym stopniem zaufania do nauczycieli, katechetów, policji, straży miejskiej oraz rodziców (głównie ojców). Konieczne jest wspólne działanie nauczycieli i rodziców. Wyraziłam też oczekiwania wobec specjalistów w zakresie promocji zdrowego trybu życia, psychoedukacji, przestrzegania prawa, których działania pomogłyby wykreować spójny program wychowawczy szkoły.

W dalszej części konferencji Jadwiga Baran - Mazurkiewicz wygłosiła wykład nt. sytuacji szkolnej uczniów z trudnościami w uczeniu się. Zwróciła uwagę na trudną fazę rozwoju uczniów w wieku gimnazjalnym, gdyż młodzież poszukuje swojej tożsamości psychologicznej, społecznej, psychoseksualnej i próbuje ustalić własny system wartości oraz określić osobiste cele życiowe. Podkreślała, że kształtują się one w oparciu o obraz dorosłych, a zatem bardzo istotne jest dostarczanie pozytywnych wzorców. Treścią wykładu były również aspekty funkcjonowania w grupie, role pełnione przez uczniów w klasie.

Drugą cześć forum poświęcono dyskusji w grupach. Warsztaty prowadziła dyr. PG 3 Ewa Jankowska.

Celami programu "Wspólna troska" są: ukształtowanie postaw patriotycznych, nauczanie odpowiedzialności, kształtowanie zdolności współpracy, nauczenie szacunku dla innych i siebie, wspomaganie budowy indywidualnego systemu wartości i zasad życiowych, wyrobienie w uczniach przekonania o sensie ciągłego doskonalenia, kształtowanie odporności na negatywne wpływy patologicznych zjawisk społecznych.

Wyniki dyskusji przedstawili liderzy grup warsztatowych: Anna Stec, Krzysztof Kubaszek, Wiesława Kida, Beata Bałendo, Anita Stec - Skrzypek, Agnieszka Pasierbiewicz, Elżbieta Zagrobelna - Kłoda.

Krystyna Sowińska
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Czworo dzieci i coś
    3,5,7,8,9 Lipca
    godzina: 16.00
  • Bayala i ostatni smok - 2D
    9,10,12,14,15 Lipca
    godzina: 13.30