Nasze wydawnictwa

styczeń-luty, nr 1-2 (171-172) / 2007

Hej Kolęda, Kolęda
Fot. Marta Puńko - Maciałek

Już po raz trzeci 13 stycznia br. Dom Dziecka nr 1 w Jarosławiu przy współpracy z MOK w Jarosławiu zorganizował "Przegląd Kolęd i Pastorałek Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Województwa Podkarpackiego". Dzieci i młodzież występujące na scenie podzielone zostały na cztery kategorie wiekowe: dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci szkół podstawowych, przedstawiciele gimnazjów oraz młodzież szkół średnich.

Przegląd ma na celu przede wszystkim podtrzymywanie tradycji wspólnego kolędowania oraz rozwijanie zdolności twórczych. Otwarcia przeglądu dokonała Małgorzata Foryś - dyr. Domu Dziecka nr 1 w Jarosławiu, a prowadzenia podjęła się Zofia Karwańska. Prezentacje oceniała komisja w składzie: Anna Szałasińska - etnomuzykolog, Dorota Wiech - Iwaneczko - naucz. muzyki, Stanisław Kucab - naucz. muzyki, Jakub Międlar - naucz. kl. fortepianu w PSM I i II st., które ustaliła, co następuje:

W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym: I miejsce zajęła Wiktoria Andrzejewska z Fundacji Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" - Dom dla Dzieci Łopuszka Mała, natomiast wyróżnienie zdobyli Mateusz Smyrski z Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko" w Rzeszowie, Kamil Zawada i Dominik Zawada z Domu Dziecka im. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego z Krosna.

W kat. dzieci szkół podstawowych: I miejsce zajęli ex aequo Mateusz Wysocki ze Świetlicy Charytatywnej Profilaktyczno-Wychowawczej u "Kolpinga" w Jarosławiu, Małgorzata Burdzel z Rodzinnego Domu Dziecka w Tarnobrzegu; wyróżnienia zdobyły: Daria Mortka z Rodzinnego Domu Dziecka w Brzozowie i Ewa Pikuła z Katolickiej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łące.

W kat. przedstawiciele gimnazjów: I miejsce zdobył Zespół "TAKT" z Domu Dziecka "Ochronka" w Stalowej Woli; wyróżniono Irenę Stępak z Domu Dziecka "Ochronka" w Stalowej Woli, Joannę Mitko ze Świetlicy Środowiskowej przy parafii Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu, Beniamina Sierakowskiego ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Jarosławiu oraz Karolinę Łomińską z Powiatowej Placówki Socjalizacyjnej w Sanoku.

W kategorii młodzież szkół średnich: I miejsce zdobył Brunon Surowiec z Domu Dziecka w Jarosławiu; a wyróżnienia zdobyły Katarzyna Czyrek z Domu Dziecka w Jarosławiu oraz Małgorzata Masłowska z Pogotowia Opiekuńczego w Rzeszowie.

Nagrodę publiczności zdobył zespół "TAKT" z Domu Dziecka "Ochronka" w Stalowej Woli.

Sponsorami imprezy byli: SKOK w Jarosławiu, Tadeusz Słowik, Zakłady Wyrobów Mięsnych "Szarek", Rotary Klub Jarosław, Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, PSS Społem Jarosław, Zakłady fotograficzne: Foto - Video i Foto Dalux.

Marta Puńko - Maciałek
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65