Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń-luty, nr 1-2 (171-172) / 2007 » Ogłoszenia
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń-luty, nr 1-2 (171-172) / 2007

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych właściciele posesji przyległych do tzw. traktów pieszych tj. do chodników obowiązani są do utrzymywania w należytym porządku placów przy swoich nieruchomościach. W przypadku opadów śniegu wiąże się to z systematycznym odśnieżaniem chodników oraz zabezpieczaniem śliskich nawierzchni.

W związku z sygnałami w sprawie nie odśnieżanych chodników, przypominam, iż nie wywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało nałożeniem mandatu na właściciela posesji przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Przepisy prawne precyzyjnie określają obowiązki odśnieżania chodników przez właścicieli posesji położonych przy traktach pieszych. I tak ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w art. 5 ust. 1 pkt 4 (Dz.U.1996, poz. 622 z późn. zm. brzmi: "właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie porządku i czystości przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości".

W przypadku uszczerbku na zdrowiu wskutek poślizgnięcia się i upadku pieszego na śliskiej/zaśnieżonej nawierzchni, poszkodowany ma prawo zwrócić się do właściciela posesji o stosowne odszkodowanie.

Burmistrz Miasta Jarosławia
Andrzej Wyczawski
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Czworo dzieci i coś
    3,5,7,8,9 Lipca
    godzina: 16.00
  • Bayala i ostatni smok - 2D
    9,10,12,14,15 Lipca
    godzina: 13.30