Nasze wydawnictwa

styczeń-luty, nr 1-2 (171-172) / 2007

Obwodowa - bilans otwarcia
Fot. Katarzyna Wyczółkowska

Pragnę przedstawić mieszkańcom miasta stan prac nad realizacją obwodnicy Jarosławia.

Na początek parę uwag ogólnych.

Inwestorem jest GDDKiA o.Rzeszów. Decyzję lokalizacyjną o budowie obwodnicy wydał Burmistrz Miasta Jarosławia pod koniec 2003 r., która stanowiła podstawę zlecenia przez Inwestora opracowania projektu technicznego obwodowej.

Równolegle przystąpiono do wykupu działek.

Obwodowa będzie przebiegać północną stroną Jarosławia przez 3 miejscowości - Tuczempy, Jarosław i Muninę. Zajmie teren o powierzchni 63,2 ha - w sumie 631 działek. Na dzień 31.12.2006 r. inwestor wykupił łącznie 250 działek, z tego w Jarosławiu 180 działek, co stanowi zaledwie 43,3 %. Warto w tym miejscu podkreślić, że nie wykorzystano w roku 2006 kwoty ok. 1,3 mln złotych przeznaczonych na wykup nieruchomości.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że wykupiono działki, które nie nastręczały większych problemów prawnych lub stanowiły własność samorządu gminy Jarosław.

Bilans działań za trzy lata jest więc zdecydowanie negatywny.

Gdyby przyjąć taki tryb pracy, zakończenie wykupu działek nastąpiłoby w 2010 r. A przecież właśnie wtedy powinna zostać oddana do użytku obwodowa. Wobec takiego stanu rzeczy UM podjął w 2007 r. działania zmierzające do zdecydowanego przyśpieszenia prac. W wyniku licznych spotkań zarówno w Rzeszowie jak i Warszawie uzgodniono ostateczną wersję przebiegu tzw. linii rozgraniczenia, co umożliwiło natychmiastowe wydawanie kolejnych postanowień o podziale działek, ale jednocześnie zwiększyło powierzchnię nieruchomości do wykupu o 20 działek.

Dla sprawniejszego i szybkiego postępowania administracyjnego zaangażowano dodatkowe służby geodezyjne.

W dniu 06.02.2007 r. uzyskano decyzję środowiskową wcześniej uzgodnioną w Ministerstwie Środowiska. Aktualny stan przygotowania inwestycji pozwala określić termin zakończenia projektu technicznego i wykonawczego obwodowej na sierpień 2007 r. Daje to szansę na zakończenie wykupu nieruchomości pod obwodnicę do końca 2007 r., zaś w I półroczu 2008 r. uzyskanie od Wojewody Podkarpackiego pozwolenia na budowę, ogłoszenie przetargu i przystąpienie do robót budowlanych.

Zaznaczyć należy, że do listopada 2006 r. poprzednie władze miasta i powiatu nie potrafiły porozumieć się w sprawie zaprojektowania "łącznika" do ul. Morawskiej do projektowanej obwodowej.

W lutym br. dzięki harmonijnej współpracy między miastem a Powiatem Jarosławskim zawarto umowę o wspólnej inwestycji, czyli zaprojektowaniu łącznika, co w konsekwencji pozwoli na równoległą budowę tych dróg.

Warto zaznaczyć, że bez takiego porozumienia lokalnych władz ruch samochodowy do części przemysłowej miasta oraz od strony Radymna odbywałby się przez ul. Zamkową.

Burmistrz Miasta Jarosławia
mgr Andrzej Wyczawski
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65