Nasze wydawnictwa

styczeń-luty, nr 1-2 (171-172) / 2007

Spotkanie u Burmistrza
Na zdj. od lewej: A. Wyczawski, Józef Marmurowicz, Eugeniusz Taradajko, Zdzisław Wójcik - wiceprezes ds. krwiodawstwa ZR PCK w Jarosławiu | Fot. Ewa Załęska
Na zdj. od lewej: A. Wyczawski, Józef Marmurowicz, Eugeniusz Taradajko, Zdzisław Wójcik - wiceprezes ds. krwiodawstwa ZR PCK w Jarosławiu
Fot. Ewa Załęska

14 lutego 2007 r. w gabinecie burmistrza Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego odbyło się niecodzienne spotkanie. Prezes ZR PCK Józef Marmurowicz (na zdj.) przedstawił burmistrzowi działalność PCK w ochronie zdrowia, pomocy socjalnej, honorowego krwiodawstwa. Przypomniał, że na terenie jarosławskiego PCK działają 23 kluby HDK PCK, w tym 8 strażackich. Zrzeszają one 1.000 krwiodawców i wolontariuszy, którzy w 2006 r. oddali ponad 500 litrów krwi.

Podkreślił, że jednostka OSP w Pruchniku zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie PCK. Była to pierwsza edycja Programu "Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża" pod hasłem "Ognisty ratownik - gorąca krew". Wzięły w nim udział jednostki PSP i OSP z całej Polski. Organizatorami są ZG PCK, Krajowa Rada HDK PCK, Komenda Główna PSP, Zarząd Główny ZOSP RP, Zarządy Okręgowe PCK, KW PSP i ZOW ZOSP RP. Patronat objął Minister Zdrowia oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Powstały w styczniu 2006 r. klub zorganizował do grudnia cztery zbiorowe akcje oddawania krwi. Łącznie na swym koncie ma ponad 160 litrów tego bezcennego leku. Triumfował także Krzysztof Zaleski, który zajął trzecie

miejsce w kategorii indywidualnej. Realizacja Programu trwała 15.10 - 10.12.2006 r. Jego celem jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, aktywizacja lokalnych środowisk strażackich w honorowym krwiodawstwie, zacieśnienie współpracy PCK na wszystkich poziomach organizacyjnych ze strukturami PSP i ZOSP RP.

Podczas spotkania dyrektor Biura Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie Eugeniusz Taradajko (na zdj.) wręczył burmistrzowi pluszową kroplę krwi w podziękowaniu za wspieranie działalności tut. PCK.

Zdzisław Wójcik
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65