Nasze wydawnictwa

styczeń-luty, nr 1-2 (171-172) / 2007

Świąteczny nastrój dla wszystkich

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w okresie Bożego Narodzenia pamiętali o podopiecznych Schroniska św. Brata Alberta w Jarosławiu, Domu Pomocy Społecznej w Pełkiniach oraz swoich rodzicach. Dla wszystkich przygotowały specjalne programy artystyczne. Natomiast w Przemyślu wzięli udział w Międzyświetlicowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.

Wzorem lat ubiegłych, dzieci ze świetlicy SP nr 4 z wychowawcami: Barbarą Eider-Chodań, Eweliną Maciejowską i Anetą Stec odwiedziły pensjonariuszy Domu św. Brata Alberta w Jarosławiu. Spotkaniu towarzyszyły wiersze i piosenki bożonarodzeniowe. Wspólne kolędowanie przy dźwiękach instrumentów, na których grali uczniowie, dzielenie się opłatkiem wywołało wiele wspomnień i wzruszeń. Dzień Babci i Dziadka stał się okazją do zaprezentowania jasełek - tym razem dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Pełkiniach. Przedstawienie przygotowali pierwszoklasiści (kl. I c) pod kier. wychowawczyni Anny Zabłockiej. Spotkania z ludźmi starszymi, chorymi, samotnymi uczą wrażliwości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Dzieci nie zapomniały o swoich rodzicach, dla których zorganizowały spotkanie opłatkowe pod hasłem "Jest taki dzień...". Przy blasku świec zaprezentowały montaż poetycko-muzyczny.

Grupa dziewczynek ze świetlicy po raz szósty uczestniczyła w Międzyświetlicowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, który odbył się w Przemyślu. Dzieci zaprezentowały kolędę i piękne noworoczne życzenia. Takie spotkania dzieci i wychowawców z różnych szkół, świetlic sprzyjają kultywowaniu tradycji bożonarodzeniowych i pogłębiają wzajemną integrację.

Przeżywanie okresu Bożego Narodzenia związane było też ze spotkaniem jasełkowym dla rodziców dzieci z klas młodszych. Występ przygotowali uczniowie klasy I a pod kier. Marty Argasińskiej.

Elżbieta Musur
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65