Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik, nr 11 (95) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik, nr 11 (95) / 2000

Strona 13
NOWA ŚWIĄTYNIA W JAROSŁAWIU

Dzień 10 września 2000 r. był dniem szczególnej Łaski Pańskiej dla wspólnoty parafialnej - parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W tym dniu przy ołtarzu, na zrębach nowej świątyni, odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana przez JE abpa Józefa Michalika, Metropolitę Przemyskiego, w asyście ks. Aleksandra Kustry i ks. Andrzeja Surowca oraz przy udziale wielu księży i zakonnic reprezentujących niemal wszystkie jarosławskie oraz okoliczne parafie i zakony. W tej szczególnej Mszy św. udział wzięli: Senator RP Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz, władze miasta Jarosławia z Burmistrzem Janem Gilowskim i Wiceburmistrzem Zbigniewem Piskorzem, przedstawiciele władz powiatowych oraz liczna rzesza wiernych.
W czasie Mszy św. Abp Metropolita udzielił sakramentu bierzmowania dwóm rocznikom z parafii oraz dokonał wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego pod nową świątynię. W wygłoszonej homilii Ks. Arcybiskup wspomniał o zaangażowaniu parafian, księdza proboszcza Tadeusza Zycha oraz nieżyjącego Burmistrza Miasta Jarosławia śp. Jerzego Matusza (pochodzącego z tej parafii) w dzieło rozpoczętej budowy tej potrzebnej i oczekiwanej świątyni. Zmarły Burmistrz był oddany wspólnocie parafialnej i zawsze przejawiał wolę budowy nowego kościoła. Proboszczem parafii do 1988 r. był ks. Augustyn Piela, a następnie do 1999 r. ks. Jan Rzeszutek.
Kamień węgielny pod budowę kościoła przywieziony został z Ziemi Świętej z Bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał Ojciec św. Jan Paweł II w 1997 r. w Krośnie w czasie swojej V pielgrzymki do Ojczyzny. Prace związane z budową Świątyni przełomu tysiącleci rozpoczęli parafianie 15 kwietnia 2000 r. W akcie erekcyjnym czytamy m.in.: "... myśl budowy nowej świątyni poddał Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita w czasie wizytacji pasterskiej parafii w 1994 roku".. "..w tym to czasie panował na globie ziemskim chaos ekonomiczny, obyczajowy po wielkich zmianach lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, tych które naszej Ojczyźnie pozwoliły odzyskać nie w pełni docenioną niepodległość ...". W akcie erekcyjnym widnieją podpisy Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika Metropolity Przemyskiego, zgromadzonych księży i zakonnic, Senatora RP Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza, Burmistrza Miasta Jarosławia Jana Gilowskiego oraz przedstawicieli wspólnoty parafialnej. Po zakończeniu uroczystości odbyło się spotkanie w domu parafialnym, gdzie proboszcz dziękował zebranym za udział w uroczystej Mszy św. oraz zachęcał wszystkich do hojności i niesienia pomocy w budowie Domu Bożego.
Nowy Kościół zlokalizowany jest obok Starej Świątyni przy ul. Dolnoleżajskiej, blisko stadionu sportowego, z którego korzysta miejscowy klub sportowy posiadający sekcję piłki nożnej. Obecny proboszcz ks. Tadeusz Zych został mężem opatrznościowym nie tylko budowy świątyni. Pod jego okiem zaczął właściwie funkcjonować klub sportowy, a jest w nim o kogo się troszczyć. Dzielnica ta posiada największą rezerwę terenów budowlanych, tu w ostatnim czasie przybyło bardzo dużo nowych budynków, gdzie przeważnie mieszkają ludzie młodzi. Dobrze się dzieje, że i w tym końcu miasta, wraz z budową nowej świątyni, rozpoczął budowę Kościoła jako wspólnoty wiernych ksiądz, który m.in. poprzez pracę z młodzieżą pragnie dla nich lepszego jutra. Pragnie on, by w dzielnicy, wraz z jej wiernymi, działać na rzecz odnowy moralnej i duchowej. Gwarancją tych zmian na lepsze jest miejscowy proboszcz - duchowny i społecznik. Działania te spowodują, iż parafianie będą szczycić się, że są z tej, a nie innej dzielnicy.

Radny Rady Miasta Jarosławia
Janusz Bochenek

Ludowy Uniwersytet Katolicki w Jarosławiu


Od 1 października br. w Jarosławiu przy Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej (Opactwo Sióstr Benedyktynek) działa Ludowy Uniwersytet Katolicki.
Jego głównym zadaniem - jak każdej tego typu placówki - jest podnoszenie świadomości, kultury i wiedzy religijnej, szczególnie wśród mieszkańców wsi. W uroczystej inauguracji działalności jarosławskiego LUK uczestniczyli: JE ks. abp Józef Michalik, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, kapłani oraz studenci. W homilii metropolita przemyski podkreślił wartość pracy polskiego rolnika i potrzebę duchowej formacji jego rodziny. Uczestnicy uroczystej inauguracji wysłuchali również wykładu senatora RP Józefa Frączka na temat szans i zagrożeń zjednoczenia ze strukturami Unii Europejskiej.
Zajęcia w nowo powstałym uniwersytecie będą odbywać się w soboty, od października do kwietnia. W tym czasie studenci zaliczą ok. 120 godzin wykładów. Cała edukacja trwać będzie 3 lata, absolwenci otrzymają dyplomy.
Program nauczania LUK zawiera m.in. historię Kościoła (z uwzględnieniem historii regionu), katolicką naukę społeczną, podstawy socjologii, edukację kulturalną i samorządową oraz naukę języków obcych. W jarosławskim uniwersytecie naukę podjęło ponad 100 osób w wieku 19-40 lat. Zajęcia prowadzić będzie 20 księży i 30 osób z Ośrodków Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Korytnikach i Iwoniczu. Oprócz Jarosławia, na terenie archidiecezji przemyskiej podobne uniwersytety powstały w Łańcucie i Krośnie. Ich organizacją zajęło się Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Przemyskiej. Obecnie trwają prace nad utworzeniem czwartej takiej placówki w Krasiczynie. Dyrektorem Ludowych Uniwersytetów Katolickich archidiecezji przemyskiej jest ks. Janusz Mierzwa.

Dyrektor Biura Senatora Andrzeja T. Mazurkiewicza
Janusz Bochenek
Numery archiwalne
Luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29