Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik, nr 11 (95) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik, nr 11 (95) / 2000

Strona 14
Stanowisko Zarządu Miasta Jarosławia
z dnia 04.10.2000 r.


Zarząd Miasta Jarosławia w pełni popiera apel Zarządu Miasta Zakopane z dnia 26.09.2000 dotyczące żądania od posłów i senatorów postawienia Aleksandra Kwaśniewskiego przed Trybunałem Stanu.

Wydarzenia mające miejsce w Kaliszu w 1997r. hańbią Urząd Prezydenta i poniżają osobę Ojca Świętego Jana Pawła II a zarazem cały naród polski.

Przyznanie Ojcu św. Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia w uznaniu nieocenionych zasług dla Polski i świata, za zaszczepianie nadziei i podkreślenie tożsamości narodu polskiego oraz za obronę życia, solidarności i pokoju, zobowiązuje nas do obrony Jego Imienia i upoważnia do stanowczego potępienia czynów jakich dopuścił się Aleksander Kwaśniewski.

* * *


Z PRZEMYŚLA DO JAROSŁAWIA


...najprzyjemniej jest dostać się kajakiem. Tak pomyślało z pewnością 28 śmiałków, którzy wzięli w sobotę, 9 września br. udział w Jubileuszowym X Ogólnopolskim Maratonie Kajakowym na wspomnianej w tytule trasie rzeką SAN.

Zwycięzcami tej sportowo - rekreacyjno - turystycznej imprezy została osada z Jarosławia p. Jerzy JONIEC i p. Robert SZOZDA, której przepłynięcie ponad 40-kilometrowego dystansu zajęło blisko 5 godz. (niski stan wody) na kolejnych miejscach uplasowali się ubiegłoroczni zwycięzcy maratonu p.p. LEWICKI Tadeusz, BOJARSKI Jerzy - Jarosław, na trzecim miejscu osada w składzie Czesław i Paweł CHMIELOWICZOWIE z Muniny.

Imprezę zorganizowali: Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Parafialny Klub Sportowy "KOLPING" oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Jarosław.

Marek Piotrowski* * *


Wyrazy wdzięczności


W imieniu dzieci, rodziców i pracowników pragnę serdecznie podziękować p. mgr R. Niedźwiedź oraz jej uczniom z klasy III TZB w Jarosławiu za wykonanie prac porządkowych w dniu 8.09.2000 na terenie Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Legionów. Również serdecznie dziękuję za pomalowanie budynku świetlicy, wyczyszczenie klombów, pomalowanie sprzętu w ogrodzie przedszkolnym, zamontowanie ławek oraz wykonanie szeregu prac porządkowych na terenie og- rodu przedszkola.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3
Dorota Muzyczka


* * *


Podziękowanie


Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia składa serdeczne podziękowania:

- Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta i Honorowemu Członkowi Stowarzyszenia p. dr. med. STANISłAWOWI SOBOCKIEMU za okazaną pomoc i zaangażowanie w czasie remontu "wielkiej izby" oraz wielokrotną pomoc w rozwiązywaniu problemów Stowarzyszenia,

- p.p. Teresie i Zbigniewowi Dziedzicom za osobiste zaangażowanie i ofiarną pomoc przy wystroju siedziby Stowarzyszenia,

- p. Tadeuszowi Chudy za wykonanie prac ślusarsko - mechanicznych (naprawa zamków i fortepianu).

Zrozumienie naszych problemów i okazana przez Państwa pomoc budzi szacunek i wdzięczność wszystkich członków Stowarzyszenia.

Prezes SMJ Józefa Frendo


* * *


List do Burmistrza Miasta Jarosławia


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu jest organizacją pozarządową, która w sposób aktywny zaspokaja aktualne i reaguje na pojawiające się nowe potrzeby szeroko pojętego środowiska osób z upośledzeniem umysłowym. Kiedy w 1993 r. otwieraliśmy uroczyście I-szą naszą placówkę, mieliśmy pewną wizję rozwiązania systemowego. Śmiało można dziś rzec, że wyszliśmy daleko poza ramy tej wizji Tak szeroka działalność Koła w 42.000 mieście stanowi pewien ewenement w skali kraju. Rozwiązanie systemowe w naszym rozumieniu, to obecnie funkcjonujące placówki, które dają szansę na rozwój i podążają za osobą z upośledzeniem od urodzenia, aż do późnej starości.

W skład tego systemu wchodzą takie placówki jak: Ośrodek Wczesnej Interwencji (dla 200 dzieci do 7 r.ż., uruchomiona w styczniu 2000 r.), Ośrodek Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczy (dla 86 dzieci i młodzieży od 3 do 25 r.ż. realizujących obowiązek szkolny, uruchomiony w marcu 1993 r. ), Warsztat Terapii Zajęciowej (dla 30 osób powyżej 16 r.ż. przygotowywanych m. in. do przyszłej pracy poprzez różne formy terapii zajęciowej, uruchomiony w sierpniu 1996 r.), Środowiskowy Dom Samopomocy (dla 20 osób powyżej 18 r.ż. uruchomiony w lutym 2000 r.), oraz nowe projekty w realizacji tj.: Zakład Aktywizacji Zawodowej (miejsca pracy dla 20 osób), Grupowy Dom Rodzinny (w 1-wszej fazie dla 10 osób).

Wszystko to, co już dla osób z głębszym upośledzeniem umysłowym osiągnęliśmy, nie byłoby możliwe bez zrozumienia i aktywności władz samorządowych - w szczególności samorządu Miasta Jarosławia, którego jest Pan reprezentantem. Bazując na dotychczasowej doskonałej współpracy, liczymy na jej kontynuację i rozszerzenie w jeszcze innym aspekcie.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej staje się coraz bardziej realne i bliskie. W tym wymiarze, uważamy za bardzo cenne umowy partnerskie podpisane tak z miastami z Europy Środkowej i Wschodniej (Słowacja, Ukraina), jak i te najbliższe z miastami z Europy Zachodniej (Niemcy, Francja). Dla takich organizacji jak nasza, możliwość nawiązania kontaktu z podobnymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym wydaje się bezcenna, tak w zakresie merytorycznym jak i finansowym.

Przewodnicząca Zarządu Koła Krystyna Rajtar


PS. List został przekazany władzom miasta Orange we Francji podczas wizyty w dniu 14.10.2000 r.

Szczegóły z wizyty we Francji w następnym numerze.
Numery archiwalne
Wrzesień 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30