Nasze wydawnictwa

październik, nr 11 (95) / 2000

Strona 19.2

W trosce o drugiego człowieka

Ks. Roberto Defanti, jego brat Stefano Defanti oraz prawnik Angelo Bau przybyli do Jarosławia z włoskiej Werony, by rozeznać potrzeby dotyczące ewentualnej budowy hospicjum lub domu spokojnej starości. Podczas spotkania w dniu 28 września z Burmistrzem Miasta Janem Gilowskim i jego zastępcami: Robertem Wiśniewskim i Zbigniewem Piskorzem rozważano możliwości pozyskania terenów niezbędnych pod realizację tego typu inwestycji. "Inicjatywa jest bardzo trafna i konieczna z uwagi na starzenie się społeczeństwa naszego miasta" - powiedział Burmistrz Jan Gilowski. Przedstawiciele stowarzyszenia TEAM poznawali możliwości prawne i finansowe działalności charytatywnej na rzecz ludzi chorych i starszych. Dowiedzieli się m.in. o funkcjonowaniu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dokonali wizji lokalnej trzech proponowanych terenów oraz zwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Wysocku.

Zofia Krzanowska

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65