Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik, nr 11 (95) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik, nr 11 (95) / 2000

Strona 7
Zakład Uzdatniania Wody

We wtorek 3 października 2000 r. odbyło się przekazanie do użytku Zakładu Uzdatniania Wody w Muninie. Poświęcenia inwestycji dokonał Ks. Infułat Stanisław Zygarowicz w obecności kapłanów z parafii jarosławskich i z Muniny. W uroczystości uczestniczyli: Przewodniczący Akcji Wyborczej Solidarność a zarazem poseł na Sejm RP - Marian Krzaklewski, Wojewoda Podkarpacki - Zbigniew Sieczkoś, członek Zarządu Sejmiku Województwa Podkarpackiego - Jan Sołek, posłowie: Adam Łoziński, Krzysztof Kłak, Barbara Frączek, Adam Śnieżek, Andrzej Osnowski, doradca wojewody - Jan Musiał, Przewodniczący Zarządu Regionu AWS - Andrzej Buczek, przedstawiciele organizacji związkowych, społecznych i politycznych. Warto podkreślić obecność Prezesa Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A. Józefa Mrozka oraz projektantów, wykonawców, inwestorów, pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarosławiu z Prezesem p. Jerzym Szmigielskim na czele, a także członków Rady i Zarządu Miasta Jarosławia z Burmistrzem Janem Gilowskim.

Marian Krzaklewski gratulując ziemi jarosławskiej nowej inwestycji zaapelował o to, by nie ograniczać się do samych słów, lecz wypełniać je konkretną treścią. Stwierdził, że "demokracja polega na wykonywaniu dzieł dla ludzi".

Burmistrz Jan Gilowski zapoznał zebranych z historią budowy wodociągów, której początki sięgają roku 1956 r. "W 1985 r. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Krakowie opracowało Założenia Techniczno - Ekonomiczne, które zostały zatwierdzone przez Urząd Wojewódzki w Przemyślu 19.12.1985 r., a tym samym inwestycja została wpisana do planu terenowego województwa przemyskiego" - przypomniał Burmistrz. W procesie uzdatniania wody dużą rolę odgrywa koagulacja, flokulacja, sedymentacja, filtracja przez filtry piaskowe i węglowe oraz dezynfekcja i fluorkowanie.

Wybudowano i zmodernizowano ujęcia wody na rzece San, pompowni wody surowej, pompowni wody czystej I stopnia, budynku filtrów piaskowych, chlorowni, budynku energetycznego z kotłownią, stacji dmuchaw, rurociągów technologicznych i kanalizacji. Wydajność zrealizowanego ZUW wynosi 27.360 m3/dobę.

Ciągnąca się latami inwestycja dzięki staraniom władz miejskich i wojewódzkich, przy aktywnym wsparciu parlamentarzystów z byłego województwa przemyskiego w 1997 r. została wpisana na dofinansowanie z budżetu Państwa, z terminem ukończenia w 2000 r. Aby sprostać wymogom Unii Europejskiej, istnieje konieczność dodatkowego uzdatniania wody poprzez ozonowanie, co wydłuży czas trwania inwestycji do 2001 r.

Koszty poniesione od początku budowy do końca 2000 r. wyniosą: 27,1 mln zł
w tym z Budżetu Państwa 10,1 mln zł
z Gminy Miejskiej Jarosław 17,0 mln zł
Do zakończenia inwestycji w 2001 r. niezbędne są środki na wykonanie ozonowania i budynku filtrów węglowych w wysokości 9,6 mln zł.

Zofia Krzanowska

SAMORZĄDOWCY PODKARPACIA RAZEM


Rada Miasta Jarosławia widząc potrzebę jednoczenia się samorządów, uchwałą nr 292/XIX/2000 z dnia 17 kwietnia 2000r. zadecydowała o udziale naszego miasta w Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych. Celem zarejestrowanego w dniu 28 sierpnia br. stowarzyszenia jest:

* upowszechnianie idei samorządu terytorialnego,
* zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych,
* ochrona wspólnych interesów jego członków,
* wspieranie działań zmierzających do budowania świadomości regionalnej przy zachowaniu unitarności Rzeczpospolitej Polskiej,
* koordynację współdziałania gmin, powiatów i województwa podkarpackiego, zmierzająca do podtrzymania, kształtowania i upowszechniania wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych, turystycznych i gospodarczych województwa podkarpackiego,
* podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju województwa podkarpackiego,
* działanie na rzecz ochrony bogactwa środowiska naturalnego województwa podkarpackiego,
* popularyzowanie wiedzy o województwie podkarpackim,
* podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi,
* wspieranie regionalnej współpracy transgranicznej, w szczególności z sygnatariuszami Euroregionu Karpackiego,
* działanie na rzecz integracji Polski z Unią Europejską,
* wspomaganie członków w realizacji ich działań własnych i zleconych.

W dniu 30 września br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się I Ogólne Zebranie PSST, na które przybyli delegaci 45 samorządów oraz przedstawiciele samorządów deklarujących przystąpienie do stowarzyszenia w najbliższym czasie.

Ogólne Zebranie PSST dokonało wyboru władz (Zarząd, Komisja Rewizyjna) oraz uchwaliło Deklarację Programową. Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia jednogłośnie został wybrany marszałek województwa podkarpackiego - Bogdan Rzońca.

Członek Zarządu Miasta, Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta
mgr Zenon Wajda
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Bayala i ostatni smok - 2D
    9,10,12,14,15 Lipca
    godzina: 13.30
  • Wiking i magiczny miecz 2D
    10,12,14,15 17,19,21,22,23 Lipca
    godzina: 16.00