Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik, nr 11 (95) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik, nr 11 (95) / 2000

Strona 8
Fakty, wydarzenia, rocznice

Współpraca zagraniczna


W czwartkowe popołudnie 28 września br. uroki Jarosławia poznawała delegacja z 60tysięcznego miasta Erd na Węgrzech, położonego w pobliżu Budapesztu. Wiceburmistrz Simon Pato, szef działu budowlanego Laslo Mike, dyrektor stowarzyszenia drobnych i średnich przedsiębiorców Csoli Csaba, odpowiedzialny za stosunki gospodarcze w stowarzyszeniu Geza Horvath, oraz przedstawiciele wystawców stwierdzili, że Jarosław jest czystym i gościnnym miastem. W spotkaniu, którego owocem stało się podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy, uczestniczyli członkowie Zarządu Miasta Jarosławia z Burmistrzem Janem Gilowskim, dwaj wiceprzewodniczący Rady Miasta: Stanisław Sobocki i Witold Garczyński oraz przedstawiciele biznesu z Dariuszem Woźniakiem i Stanisławem Machałą na czele. Oni też byli inicjatorami tych kontaktów.

* * *


Konserwacja zabytków


W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, 27 września br. w Muzeum - Kamienicy Orsettich została otwarta wystawa prac związanych z konserwacją obiektów drewnianych. Uczestniczyli w niej konserwatorzy zabytków z Podkarpackim Konserwatorem p. Mariuszem Czubą, który powiedział, że "Jarosław posiada najwięcej konserwatorów zabytków i jest skupiskiem wielu cennych obiektów". Dyrektor Muzeum p. Joanna Kociuba wyraziła podziękowanie za wybranie jarosławskiej placówki na miejsce tak ważnych ekspozycji. Obiekty prezentowane na wystawie uratowanie od zniszczenia zawdzięczają m.in. Maciejowi Filipowi, Mariuszowi Makowieckiem, Wojciechowi Kozakowi, Barbarze Czajkowskiej - Palusińskiej, Alicji i Stanisławowi Sękom, Elżbiecie i Zdzisławowi Wróblewskim, Małgorzacie Dawidziak, Zbigniewowi Mucha i Iwanowi Mohytyczowi.

* * *


Złote Gody


30 września br. w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyły się uroczystości związane z jubileuszem Złotych Godów pp. Ireny i Kazimierza Kądziołków. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła p. Krystyna Trąd - Zastępca Kierownika USC oraz p. Stanisław Sobocki - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, który dokonał dekoracji medalem przyznanym przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małzeńskie. "Rodzina jako najmniejsza, ale najważniejsza komórka społeczna powstaje ze związku dwojga ludzi, którzy przekazują sobie to, co Kościół Katolicki nazywa sakramentem małżeństwa, aby na stałe - na dobre czy na złe - wzajemnie się uzupełniać" - powiedział St. Sobocki. Następnie odczytał i wręczył adress jubileuszowy od Burmistrza Miasta.

* * *


Wędkująca młodzież


Korzystając z ładnej, słonecznej pogody 24 września br. na akwenie "BABIONKA" w Jarosławiu zorganizowano IV Turniej Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Średnich w wędkarstwie spławikowym. W zawodach udział wzięli przedstawiciele wszystkich szkół z terenu miasta Jarosławia.

W łącznej punktacji w kategorii szkół średnich zwyciężyli :

I miejsce - WYSOCKI WŁADYSŁAW - Zespół Szkół Ekonomicznych J-w 2.630 pkt,

II miejsce - ZIMNY KAMIL - Zespół Szkół Ekonomicznych J-w 1.550 pkt,

III miejsce - KALEMBA MARIUSZ - Zespół Szkół Ekonomicznych J-w 1.360 pkt.

Drużynowo w tej kategorii zwyciężyła drużyna reprezentująca Zespół Szkół Ekonomicznych z Jarosławia. Szkoły podstawowe i gimnazja:

I miejsce KULIKOWSKI KAMIL - Gimnazjum Publiczne Nr 2 J-w 1.470 pkt,

II miejsce ZYGMUNT MARCIN - Gimnazjum Publiczne Nr 4 J-w 1.130 pkt,

III miejsce PECIO KAMIL - Gimnazjum Publiczne Nr 4 J-w 810 pkt.

Drużynowo zwyciężyła ekipa reprezentująca Gimnazjum Publiczne Nr 4 działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

W zawodach, których organizatorami byli: Urząd Miasta oraz Polski Związek Wędkarski koło "MIASTO" wyróżniono również zawodników, którzy poszczycić się mogli największymi, złowionymi okazami, a byli to: BODZIOCH TOMASZ - złowił okonia wagi 730 gram i ZYGMUNT MARCIN za złowionego karasia wagi 520 gram.

Marek Piotrowski


* * *


Jubileusz OO. Reformatów


Centralne uroczystości 300-lecia pobytu OO. Franciszkanów Reformatów w Jarosławiu odbyły się 20 września 2000 r. Przedpołudniowe sympozjum prowadził O. Albin Sroka, autor m.in. opracowania dotyczącego historii klasztoru jarosławskiego. Wykład nt. "Przynależność klasztoru jaroslawskiego do prowincji zakonnej" wygłosił o. Grzegorz Wiśniowski z Krakowa. Omówił różnice między zakonami hierarchicznymi i niehierarchicznymi. Przedstawił 178-letnią historię funkcjonowania przy prowincji Matki Bożej Anielskiej, 110-letniej przynależności do prowincji Matki Bożej Bolesnej i 12-letniej podległości pod prowincję MB Niepokalanego Poczęcia. Przebogatym źródłem wiedzy były prelekcje przedstawicieli jarosławskiego Muzeum: p. Joanny Kociuby, p. Krystyny Kieferling i p. Pawła Kozioła o właścicielach Jarosławia, początkach fundacji klasztoru jarosławskiego i jego architekturze. Sylwetki dwóch franciszkanów: Marcelego i Modesta Pasiecznik pochodzących z Wólki Pełkińskiej zaprezentował O. Anzelm Szteinke z Warszawy.
Numery archiwalne
Wrzesień 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30