Nasze wydawnictwa

lipiec-sierpień, nr 8-9 (92-93) / 2000

Strona 8.2
Na zdjęciu: autorzy wystawy z przedstawicielami władz miasta | Fot. Henryk Grymuza
Na zdjęciu: autorzy wystawy z przedstawicielami władz miasta
Fot. Henryk Grymuza

Twórczość z Czech

 

1 lipca br. do Galerii Rynek 6 Miejskiego Ośrodka Kultury na otwarcie własnej wystawy przybyli: Miluse Kondrelova plastyczka z Czech i Rudolf Opatril - Konsul Wydziału Ekonomicznego - Handlowego Czech w Katowicach, autor zdjęć różnego rodzaju murów. Zastępca Burmistrza Miasta p. Zbigniew Piskorz wyraził zadowolenie ze współpracy między Polską a Republiką Czeską, czego wyrazem na płaszczyźnie kulturalnej jest obecna prezentacja. Wiceprzewodniczący RM p. Stanisław Sobocki powiedział m.in.: "Ekspozycja malarska i foto jaką nam prezentują dzisiaj nasi pobratymcy świadczą dobitnie o tym, co dzieje się w ostatnim okresie czasu. Widzimy stale poszerzające się kontakty, zwłaszcza kultury słowiańskiej, przenikające się nawzajem. Dzisiejsza ekspozycja, zbliża narody i "niszczy" bariery = mury oddzielające nasze narody, podobnie jak zniszczono mur berliński".

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65