Nasze wydawnictwa

lipiec-sierpień, nr 8-9 (92-93) / 2000

Strona 15
VI Jarmark Muzuki Country
 
Atmosfera jak zwykle gorąca, odstraszyła chmury i lekki deszcz na początku imprezy.

fot. Zofia Krzanowska
Tegoroczny Jarmark Muzyki Country prowadził Krzysztof Wroński
Tegoroczny Jarmark Muzyki Country prowadził Krzysztof Wroński
Występowali: Krzysztof Gabłoński z zespołem Full Service
Występowali: Krzysztof Gabłoński z zespołem Full Service
Jan Manson Band
Jan Manson Band
Fair Play
Fair Play
Tomasz Szwed z zespołem
Tomasz Szwed z zespołem
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65