Nasze wydawnictwa

lipiec-sierpień, nr 8-9 (92-93) / 2000

Strona 7.2

WSPÓLPRACA Z MICHALOVCAMI

 

 W dniach 7 i 8 lipca br. delegacja miasta Jarosławia z Burmistrzem Janem Gilowskim, Wiceburmistrzem Zbigniewem Piskorzem i członkiem Zarządu Andrzejem Wyczawskim gościła z wizytą w mieście partnerskim Michalovce na Słowacji. Przy okazji zaproszenia na uroczystości miejskie w Michalovcach udało się omówić dalsze konkretne działania pomiędzy miastami w ramach umowy partnerskiej. Najważniejsze z nich to: nawiązanie jeszcze w lipcu br. kontaktów pod przyszłą wymianę młodzieży i szerszą współpracę pomiędzy ośrodkiem skupiającym dzieci i młodzież - prowadzonym przez ojców Salezjanów w Michalovcach, a Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga w Jarosławiu, któremu przewodzi ks. Prałat Andrzej Surowiec.


Ponadto Primator Michaloviec Josef Bobik po rozmowie z Burmistrzem Gilowskim obiecał pomoc w sfinalizowaniu partnerstwa naszego miasta z czeskim Vyskovem po zmianach jakie nastąpiły w tamtejszej administracji.

Omówiono również zasady wymiany turystycznej z wykorzystaniem ośrodków turystyczno-wypoczynkowych nad zalewem Sirava pod Michalovcami oraz wspólne uczestnictwo w najważniejszych targach i imprezach turystycznych.

Członek Zarządu Miasta
Andrzej Wyczawski
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65