Nasze wydawnictwa

czerwiec, nr 7 (91) / 2000

Strona 7
Zagraniczni goscie w jaroslawskim Ratuszu

O dużym zainteresowaniu naszym miastem świadczy m.in. - zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej i Niezależne Forum Prywatnego Biznesu - spotkanie, jakie odbyło się 29 maja br. Niecodzienni goście: Istvan Kovasc - Konsul Generalny Republiki Węgierskiej z małżonką, Zinovij Kurawskij - Konsul Generalny Ukrainy, Iwan F. Tkaczenko - Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej, Władysław Zenon Mirota - Konsul Generalny Republiki Rumunii, Rudolf Opatril - Konsul ds. Handlowych Republiki Czeskiej w Katowicach oraz Michał Uziembło - Konsul ds. Handlowych Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie prowadzili konwersację na temat perspektyw współpracy. Rozważano wykorzystanie sprzyjających czynników do nawiązania kontaktów partnerskich między poszczególnymi państwami szczególnie w zakresie przedsiębiorczości, dziedzictwa kulturowego i wymiany młodzieży.
Natomiast w poniedziałkowe popołudnie, 29 maja br. jarosławski ratusz odwiedziła delegacja z Francji: prof. dr inż. Adam Roznoch - pracownik naukowy Uniwersyteckiego Instytutu Technicznego IUT de Saint Denis Universite Paris Nord, pełnomocnik Zarządu Województwa Podkarpackiego ds. Integracji Europejskiej, Richard Blasselle - Dyrektor Programu Współpracy IUT de Saint Denis, prof. Kelifa Messamah - Universite Paris Nord, Jean - Marie Gourdon - Dyrektor IUT de Saint Denis.
Podczas spotkania dyskutowano z władzami miasta i Senatorem RP Andrzejem T. Mazurkiewiczem na temat nawiązania współpracy polsko - francuskiej, a także o możliwościach promocji Jarosławia w Unii Europejskiej. Inicjatorem spotkania był Marszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca, pomysłodawca utworzenia Podkarpackiego Centrum Strategii Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej.

Zofia Krzanowska
Co dalej ośmioklasisto?

Mija kolejny rok szkolny, pierwszy rok wprowadzania reformy oświaty. Zanim całkiem oddamy się przyjemnościom wakacji (bo przecież do września daleko) warto zastanowić się, co dalej? Gimnazja funkcjonują dopiero rok i dlatego jeszcze ich murów nie opuszczają absolwenci; nie funkcjonuje też kolejny po gimnazjach szczebel edukacji (3-letnie licea profilowane i 2-letnie szkoły zawodowe nowego typu). Dla wielu uczniów wakacje będą jedynie krótką przerwą w nauce - już od września wrócą do swoich szkół. Są jednak tacy (absolwenci 8 klas szkół podstawowych), dla których pozostaje nierozstrzygnięty problem: dokąd dalej? Na to pytanie można odpowiedzieć dość łatwo. W Jarosławiu jest dużo szkół średnich, jednak mając na względzie (nie tylko) historycznie kupiecki charakter naszego miasta zapraszam do szkoły przy Placu Mickiewicza 13, nazywanej popularnie "ekonomikiem".

Zespół Szkół Ekonomicznych, bo o nim tu mowa, kształci w następujących kierunkach:
1. Technikum Ekonomiczne; z przedmiotami zawodowymi: marketing, elementy prawa, ekonomika, informatyka, kultura zawodu; oraz językiem obcym: angielskim lub niemieckim.
2. Technikum Handlowe; z przedmiotami zawodowymi: marketing, elementy prawa, technika biurowa, ekonomika, informatyka, rachunkowość; oraz językiem obcym: angielskim lub niemieckim.
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności - sprzedawca; z przedmiotami zawodowymi: organizacja sprzedaży, promocja, towaroznawstwo, komputer w sklepie; oraz językiem obcym: niemieckim lub rosyjskim.
Po ukończeniu ZSZ istnieje możliwość kontynuowania nauki w Technikum Handlowym dla Dorosłych. Uczniowie ZSE biorą udział w wielu olimpiadach i konkursach osiągając znaczne sukcesy. Do dyspozycji uczniów, szkoła oferuje nowoczesne pracownie komputerowe, salę gimnastyczną i siłownię. Dyrekcja i grono pedagogiczne zapewnia przyjemną atmosferę w szkole oraz organizację licznych imprez, typu: wycieczki, rajdy, ogniska, bale, turnieje.

Do zobaczenia w szkole.

mgr Lidia Wajda - nauczyciel ZSE
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65