Nasze wydawnictwa

kwiecień, nr 5 (89) / 2000

Strona 10
Listy i gratulacje

Szanowny Panie Przewodniczący! Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystą sesję Rady Miasta poświęconą nadaniu tytułu HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA JAROSŁAWIA Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Niestety z przykrością zawiadamiam, że z powodu wcześniej zaplanowanych zajęć nie będę mógł uczestniczyć w tym, doniosłym dla naszego regionu, wydarzeniu. Uroczystość ta jest świadectwem ogromnej miłości i szacunku, jakimi mieszkańcy Podkarpacia otaczają osobę naszego wielkiego Rodaka Jana Pawła II. Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia Ojcu Świętemu to także powód do dumy i satysfakcji dla jarosławskiej społeczności. Władzom i mieszkańcom Jarosławia życzę, aby zapatrzeni w osobę Ojca Świętego budowali swe życie osobiste i społeczne na fundamentach autentycznej wiary, solidarności i pokoju.

Z poważaniem:
Zbigniew Sieczkoś Wojewoda Podkarpacki


* * * *


Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! W imieniu własnym i Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Przemyska chciałbym złożyć gratulacje z okazji podjęcia uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Jan Paweł II w czasie podróży apostolskich zawierzył Matce Bożej całe narody i kościoły. Żywię nadzieję, że dzisiejsza uroczysta sesja ukaże Mieszkańcom Miasta Jarosławia wymiar pobożności i stanie się drogowskazem w życiu u progu nowego tysiąclecia. Przykład i świadectwo Ojca Świętego na drogach pielgrzymowania niech będzie zachętą dla wszystkich ludzi wierzących do ożywienia pobożności, poszanowania godności człowieka, zwłaszcza człowieka pracy, sprawiedliwości oraz międzyludzkiej solidarności.

Przewodniczący Zarządu Regionu "ZIEMIA PRZEMYSKA" NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
Andrzej Buczek
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65