Nasze wydawnictwa

kwiecień, nr 5 (89) / 2000

Strona 3
Sesja Rady Miasta

Uroczysta sesja Rady Miasta Jarosławia poświęcona nadaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II odbyła się w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury 3 kwietnia 2000 r. Uczestniczyło w niej 28 radnych.

Na wstępie zabrał głos Przewodniczący Rady Miasta p. Janusz Szkodny:
"Rok 2000 to Rok Jubileuszowy. Umiłowany nasz Rodak Ojciec św. Jan Paweł II jest niezaprzeczalnym autorytetem uznanym nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. My Polacy oceniając okoliczności narodzin Karola Wojtyły ośmielamy się nazywać go rówieśnikiem odrodzonej Polski. Okoliczności: wtorek 18 maja 1920 r. dzień narodzin Karola Wojtyły to dzień kiedy do Warszawy wkroczył triumfalnie marszałek Józef Piłsudski, bohater wojny ze Związkiem Radzieckim. Dziesięć dni wcześniej armia Józefa Piłsudskiego zajęła Kijów. Było to pierwsze zwycięstwo Polski od ponad 200 lat. Trzy miesiące później 15 sierpnia siły zbrojne dowodzone przez marszałka odparły na przedpolach Warszawy atak radziecki. Wszyscy wiemy co znaczy cud nad Wisłą. Ten rówieśnik odrodzonej Polski, to człowiek o szerokim uśmiechu, popadający w pełne zamyślenia milczenie, odnoszący się z niebywałą czułością do młodzieży, schorowany, a tak pełny ciepła i człowieczeństwa. Wielki człowiek, a zarazem niezwykle pokorny, pochylający się nad duchową i materialną biedą współczesności, rozumiejący problemy krajów, w których toczą się wojny, zawsze jest duchowo związany ze swoim i naszym krajem. Z dużym zaszczytem przyjmuje honorowe obywatelstwa wszystkich gmin Polski. Myślę, że dla naszego ponad 40-tysięcznego miasta będzie to radością i zaszczytem".

Zaproszenie do udziału w sesji przyjęli: Ks. Dziekan Archiprezbiter Aleksander Kustra, Ks. Dziekan Edward Chmura, Ks. Proboszcz Kapelan WP Andrzej Surowiec, Ks. Prałat Marian Rajchel - Dyrektor Radia "Ave Maria", Ks. Proboszcz Tadeusz Zych, Ks. Rektor Henryk Rykała, Ks. Proboszcz Stanisław Stęchły, Ks. Proboszcz Janusz Nahacz, O. Albin Sroka, Przełożona Sióstr Niepokalanek S. Anna Jarząbek, Parlamentarzyści: Senator RP Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz, poseł na Sejm RP Krzysztof Kłak, przedstawiciele ugrupowań politycznych oraz stowarzyszeń katolickich i społecznych działających na terenie miasta, Honorowi Obywatele Miasta Jarosławia, odznaczeni "Złotą Odznaką za Zasługi dla miasta Jarosławia", wyróżnieni nagrodami "Jarosława", władze miasta i powiatu z wicestarostą Januszem Kołakowskim na czele, dyrektorzy zakładów pracy i instytucji, dyrektorzy szkół i przedszkoli, władze samorządowe z zaprzyjaźnionych gmin, przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, a także przewodniczący Rad Dzielnic.

Cały przebieg sesji był bezpośrednio transmitowany przez Radio "Ave Maria" i "HOT".
Wykład okolicznościowy o Ojcu św. jako o człowieku jedności i nadziei, a także uczącym zaufania" wygłosił Ks. Dziekan Edward Chmura (tekst - str. 4-6), który otrzymał niespotykane brawa i owacje na stojąco.

Następnie głos zabrał Senator RP p. Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz (tekst wystąpienia - str. 7).
W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke p. Mieczysław Biliński Senator RP w II kadencji, odczytał list z podziękowaniem za zaszczytną inicjatywę: "W Roku Wielkiego Jubileuszu Narodzin Jezusa Chrystusa, kiedy cały świat podejmuje wiele inicjatyw jak najlepszego uczczenia tego wydarzenia - nasze Miasto wyszło również z pomysłem bardzo szlachetnym i postanowiło nadać Ojcu św. Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia. Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke składa serdeczne gratulacje i podziękowanie wszystkim Pomysłodawcom za ten wspaniały gest, który wyraża wielki szacunek, uznanie i wdzięczność najlepszemu z Synów naszej ziemi Janowi Pawłowi II za to wszystko, co czyni dla dobra całego świata, a najbardziej dla naszej Ojczyzny. Tym faktem jesteśmy bardzo uradowani i jeszcze raz wyrażamy gorące podziękowanie za ten piękny, kwietniowy, wiosenny dzień, który zapisze się w pamięci nas wszystkich - współrodaków Wielkiego Papieża - jako jeden z najmilszych".

Niezwykle wzruszający program słowno - muzyczny przygotowała młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego pod kierunkiem p. Lidii Wojtyny, p. Barbary Kapały, p. Barbary Iwasieczko i p. Elżbiety Zabłockiej. W inscenizacji wystąpili uczniowie i absolwenci: Kamil Prusinowski, Michał Sabal, Maciej Kalwara, Łukasz Głąb, Kinga Rygiel, Katarzyna Bernaczek, Magdalena Liszka, Dominika Peszko, Karolina Cisowska, Alicja Duszyńska i Joanna Łukasik.

Zofia Krzanowska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65