Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (87) / 2000

Strona 6.1
APEL

Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa z apelem o wspólne podjęcie działań w celu zaprowadzenia czystości w naszym mieście. Zdajemy sobie sprawę, że to właśnie od nas wszystkich zależy powodzenie tego przedsięwzięcia, gdyż wszyscy czujemy się za Jarosław odpowiedzialni.

Słowa naszego apelu kierujemy szczególnie do właścicieli i zarządców nieruchomości o osobiste zaangażowanie w prace związane z porządkowaniem użytkowanych posesji i terenów do nich przyległych. Po okresie zimowym w wielu miejscach nagromadziły się nieczystości i śmiecie, które psują wizerunek naszego pięknego miasta. Ich usunięcie jest niezbędne.

Wyrażamy nadzieję, że apel spotka się ze zrozumieniem i zostanie właściwie potraktowany przez wszystkich, którym zależy na wizerunku i dobru naszego miasta.

Zarząd Miasta Jarosławia
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65