Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (87) / 2000

Strona 6.3

Bliżej nauczyciela

 

W czwartek (2.03) w Urzędzie Miasta Jarosławia, odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli gminnych zespołów ekonomiczno - administracyjnych szkół i naczelników wydziałów edukacji, z dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu p. Zdzisławem Wołoszynem.

Tematem spotkania była strategia kształcenia ustawicznego nauczycieli na terenie dawnego województwa przemyskiego. Dyrektor ośrodka przedstawił koncepcję utworzenia Międzygminnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, poprzez podpisanie porozumień między wójtami i burmistrzami gmin. Nauczyciele doradcy, zgodnie z projektem rozporządzenia wykonawczego do znowelizowanej Karty Nauczyciela, pracując w zespole, stworzyliby możliwości rozwoju pedagogicznego wszystkim nauczycielom zatrudnionym na terenie naszego powiatu. Po pierwszym spotkaniu informacyjnym, odbędą się konsultacje z zarządami miast i gmin oraz stałymi komisjami rad gmin, w celu ustalenia liczby nauczycieli, którym organ prowadzący powierzy funkcję doradcy. Zgodnie z harmonogramem, do końca kwietnia powinny zostać podpisane odpowiednie porozumienia.


Naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Bogdan Wołoszyn

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65