Strona główna » Nasze wydawnictwa » luty, nr 2 (74) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

luty, nr 2 (74) / 1999

Strona 4
Prace nad strategią rozwoju miasta

Uchwała Nr 27/III/98 Rady Miasta Jarosławia z dnia 14 grudnia 1998 roku wyraża wolę opracowania wieloletniego, strategicznego planu rozwoju miasta Jarosławia, który potocznie określamy mianem - strategii rozwoju.

Wprowadzenie reformy ustrojowej państwa, wzrastające potrzeby ludności w zakresie poprawy warunków życia oraz stopniowe włączanie naszego kraju do systemu gospodarki światowej wymaga od władz samorządowych i państwowych umiejętności strategicznego zarządzania, poprzez formułowanie długoterminowych planów gospodarczych przy zaangażowaniu w ten proces różnorodnych środowisk lokalnych.

Do przygotowania takiego dokumentu w naszym mieście niezbędne będzie dokonanie oceny stanu obecnego i ustalenie problemów, których rozwiązanie decyduje o przyszłości Jarosławia. Niezbędne będzie również wskazanie obszaru działania, czyli określenie z jednej strony szans, a z drugiej zagrożeń dla rozwoju miasta. Równie ważnym elementem jest zaangażowanie wszystkich możliwych środowisk lokalnych w proces tworzenia strategii. Pozwoli to na powstanie akceptowanego społecznie programu odzwierciedlającego autentyczne problemy i potrzeby naszej jarosławskiej społeczności.

I tak Zarząd Miasta 14 stycznia br. spotkał się z zespołem eksperckim Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie pod przewodnictwem prof. Jerzego Hausnera. Na spotkaniu omówiono metody i organizację prac nad strategią, a także technikę tworzenia strategii w oparciu o analizę SWOT polegającą na poznaniu atutów i słabości analizowanego podmiotu w warunkach okazji i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie.

Opracowanie strategii rozwoju ma jeszcze jeden ważny aspekt. Pomaga w uzyskaniu dodatkowych środków finansowych z różnych funduszy pomocowych, m.in. tych jakie będzie można pozyskać, chociażby z budżetu województwa.

Ważny będzie także, współudział w tworzeniu strategii, samorządów gmin leżących wokół Jarosławia i samorządu powiatowego oraz umocowanie jej najważniejszych punktów w strategii Województwa Podkarpackiego.

Zgodnie z wcześniej wymienioną uchwałą Rady Miasta strategia rozwoju ma powstać do końca 1999 roku, a założenia do niej mają być sformułowane do końca lutego.

Członek Zarządu Miasta Jarosławia
mgr Andrzej Wyczawski


Gabinet Porad Pielęgniarskich

Jarosław, ul. Przemyska 15, tel. 621 - 34 - 36
ZAPRASZA od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1700.

Pielęgniarki środowiskowo - rodzinne świadczą bezpłatnie usługi medyczne w miejscu zamieszkania w dni powszednie w godz. 800 - 18.00, w soboty 8.00 - 12.00.

Wykaz rejonów pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych:

- piel. Maria Biłyk - Głowackiego Kilińskiego, Kościuszki, Matejki, Racławicka, Reformacka, Sienkiewicza, Żeromskiego, Jana Pawła II, prof. Grucy, os. Jagiellonów.

- piel. Krystyna Buryło - Sikorskiego, ks. Lisińskiego, Król. Jadwigi, 3 Maja 1-28, Gottfrieda, pl. Mickiewicza, os. Kalinki, os. Prośbów, os. Kopernika bl. 8,9,10.

- piel. Danuta Bzdęga - Strzelecka, Mieszka I, Solskiego, Krótka, Piastów, Wandy, Kossaka, Popiela, K. Wielkiego, Traugutta, Limanowskiego, Mączyńskiego, Grottgera, Sowińskiego, Siemieńskiego, Kosynierska, Przemysłowa.

- piel. Jadwiga Fleszar - Pawłosiów, Tywonia.

- piel. Zdzisława Halwa - Bema, Brzostków, Dominikańska, Pruchnicka, Poniatowskiego od nr 45, Słowackiego nr parzyste, Pawłosiowska, os. Wojska Polskiego.

- piel. Krystyna Kardaś - Bandurskiego, Dąbrowskiego, Konfederacka, Grodziszczańska, Witosa, Armii Krajowej

- piel. Ewa Kontek - Kruhel Pełkiński, Górnoleżajsk, Zacisze, Sandomierska, Anny Jenke, Raszyńska, Pełkińska, Zgody, Ujejskiego, Mochnackiego, Asnyka, Benedyktyńska, Klasztorna, Brama Pełkińska, Panieńska, Dojazdowa, Misztale, Sąsiedzka, Starosanowa, Garbarze, Boczna Garbarze, Boczna Sanowa, Kruhel Pawłosiowski, Lotników, Wodna.

- piel. Urszula Kosińska - Przygrodzie, Na Blichu, Blichowa, Tarnowskiego, Zamkowa, Podzamcze, Podgórze, Rybacka, Okrzei, Jasna, Ustronie, Harlendera, Pasieka, Zwierzyniecka, Zwierzyniec, Długosza, Kopystyńskiego, T. Broniewskiego, Fredry, Flisacka, Zduńska, Nad Sanem, Sanowa, Spytka, Zielińskiego, Kielara.

- piel. Urszula Naspińska - Łazy Kostkowskie, Kamienna, Żwirowa, Lipowa, Piaskowa, Kolaniki, os. Armii Krajowej.

- piel. Ewa Potoczny - Basztowa, Na Skarpie, Stojałowskiego, os. Kombatantów, os. Niepodległości.

- piel. Łucja Pukacz - os. 1000-lecia, os. Słoneczne, os. Kopernika bl. 2,3,4,5.

- piel. Janina Słaby - Przemyska, Legionów, Poniatowskiego do nr 77, Tuczempy od 1 - 210.

- piel. Ewa Skrzypek - Batalionów Chłopskich, Brodowicze, Cygańska Góra, Dolnoleżajska, Grodzka, Sobieskiego, Jezuicka, Kasztelańska, Krakowska, Kulkowa, Opolska, Ostrogskich, pl. Bożnic, pl. św. Michała, Przyrynek, Rynek, Tatarska, Węgierska, Stawki, Wąska.

- piel. Łucja Rosiak - Cieszacin Mały, Cieszacin Wielki, Szczytna, Maleniska, Jarosław: Jagiełły, Łokietka, Orzeszkowej, Drużyniecka, Przyjaźni, Wiejska, Krakusa, Ludowa, Wolna, Łączności.

- piel. Lucyna Starost - os. Pułaskiego, os. Kopernika bl. 1,7, Wilsona, 29-Listopada, Paderewskiego, Reymonta, Nabielaka, Skrzyneckiego, Chłopickiego, Orłowicza, Czechowskiego.

- piel. Alina Walawender - Kraszewskiego, Grunwaldzka, Św. Ducha, Lubelska, Ogrodowa, Polna, Zielona, Chopina, Dobrzańskiego, Konopnickiej, Szczytniańska, Grochowska, Kochanowskiego, Krasińskiego, Reja.
Numery archiwalne
Czerwiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30