Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007 » Fakty, Wydarzenia, Rocznice
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007

JAROSŁAWY 2007

PROMOCJA MIASTA

Andrzej Wajda - to jeden z najwybitniejszych twórców w historii światowego kina, zdobywca Oscara przyznanego za całokształt twórczości. Debiutował w kinie w 1955 r. filmem POKOLENIE, opowieścią o losach młodzieży z warszawskich przedmieść podczas okupacji hitlerowskiej. Następnie zrealizował KANAŁ oraz POPIÓŁ I DIAMENT według Jerzego Andrzejewskiego. Te dwa filmy sprawiły, że stał się jednym z najważniejszych reżyserów nowej generacji w Europie. Zapoczątkowały one słynny nurt nazywany polską szkołą filmową, w którym podejmowano debatę nad narodową tradycją martyrologiczną i romantycznym heroizmem. W 1959 r. Wajda nakręcił swój pierwszy kolorowy film - LOTNĄ według Wojciecha Żukrowskiego. A w 1960 r. na ekrany kin weszli NIEWINNI CZARODZIEJE, film opowiadający o młodych ludziach pokolenia jazzu, zbuntowanych i równocześnie samotnych w otaczającym ich świecie.

Tak się zaczęła niezwykła przygoda Mistrza Wajdy z kinem. Jest reżyserem filmów zagranicznych: m.in. produkcji jugosłowiańskiej, czy w kooperacji francusko- niemieckiej i polsko-brytyjskiej. Stworzył szereg ważnych dla polskiej kultury ekranizacji i adaptacji utworów literackich. W swych dziełach zwiera refleksje historiozoficzne, porusza wątki satyryczno-obyczajowe, wojenne, podkreśla wartość tradycji i polskości. Podjął się też trudnej roli reżyserii filmów biograficznych. W latach 80. praca Andrzeja Wajdy jako reżysera filmowego odbywała się także za granicą: we Francji i Niemczech.

Jeśli chodzi o pracę w teatrze warto przypomnieć, że debiutował w 1959 r. w gdyńskim Teatrze Dramatycznym. Przedstawieniami z lat 70. Andrzej Wajda zajął miejsce wśród najwybitniejszych polskich twórców teatralnych. Kilka swoich inscenizacji Wajda opracował na nowo dla Teatru Telewizji.

Jest honorowym obywatelem wielu miast, m.in. Krakowa, Łodzi, Gdyni, Suwałk czy Radomia. Otrzymał tytuł Doctora Honoris Causa wielu ważnych uczelni: Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Akademii Filmowej (GITIS) w Moskwie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego. W 2007 r. na ekrany kin weszła niezwykła opowieść „Katyń”, w którym zostało utrwalone także miasto Jarosław. W styczniu, gdy ekipa kręciła sceny z cerkwi w Starym Dzikowie, Andrzej Wajda zatrzymał się w Jarosławiu. Miasto wywarło na nim tak duże wrażenie, że zdecydował się na zmiany w scenariuszu i postanowił nakręcić jedną ze scen w tym pięknym mieście.

 

PROMOCJA MIASTA

Zbigniew Zięba – od 1984 r. do chwili obecnej jest pracownikiem samorządowym. Zawsze był blisko osób, a zwłaszcza spraw związanych z utrzymaniem i remontami obiektów zabytkowych. Niejednokrotnie wymagało to osobistego zaangażowania i poświęcenia prywatnego czasu. Wielu uczniów szkół średnich i studentów piszących różne prace, w tym również dyplomowe, korzysta z pomocy, wiedzy i materiałów zgromadzonych przez niego w ciągu wielu lat. Swą bogatą wiedzę przekazuje również uczniom podczas prelekcji i spotkań w szkołach. Od wielu lat systematycznie publikuje artykuły do Biuletynu Informacyjnego Jarosławia na temat historii miasta i ludzi zasłużonych dla regionu. Wielokrotnie pisał o zabezpieczeniu podziemi starego miasta, ciekawych obiektach i jarosławskich cmentarzach. Corocznie przygotowuje niezbędne materiały i uczestniczy w kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków, odbywającej się na Starym Cmentarzu w Dniu Wszystkich Świętych.

Działa aktywnie w Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia, czego najlepszym dowodem jest fakt, że w obecnej kadencji został wybrany w skład Zarządu i pełni w nim funkcję sekretarza.

W 1997 r. otrzymał Honorową Nagrodę Burmistrza Miasta Jarosławia za upowszechnianie historii miasta w środkach masowego przekazu, a rok później Złotą Odznakę za opiekę nad zabytkami przyznaną przez Ministra Kultury i Sztuki RP.

Jego zainteresowania to: historia Jarosławia, biografie ludzi zasłużonych dla miasta, zabytki, jarosławskie cmentarze, zbieranie starych widokówek i fotografii miasta, a także muzyka jazzowa. Ma też zwoje hobby – turystykę i grzybobranie.

Doskonale promuje miasto i jego atrakcje udzielając licznych wywiadów do prasy lokalnej, radia i TV Rzeszów. Ukoronowaniem jego ogromnej wiedzy stał się scenariusz napisany do filmu zrealizowanego przez Krzysztofa Peszkę „Jarosławskie cmentarze”. Promocja filmu odbyła się 26 października 2007 r. w Miejskim Ośrodku Kultury. Kolejnym dziełem pana Zięby jest książka „Jarosławskie cmentarze”. Jej wydanie planowane jest na początku przyszłego roku. Publikacja, której napisanie zabrało panu Ziębie ponad dwa lata jest kopalnią wiedzy o historii jarosławskich cmentarzy, zabytkowych nagrobkach, a także o sławnych mieszkańcach miasta tworzących jego historię.

 

PROMOCJA MIASTA

Krzysztof Peszko – jest znanym w Jarosławiu fotografem i videooperatorem. Posiada dyplom mistrza fotografii. Od 1976 r. aktywnie działał w klubie fotograficznym „ATEST 70” uczestnicząc w wystawach klubowych i plenerach. Od 1999 r. jest członkiem Jarosławskiego Towarzystwa Fotograficznego „ATEST 2000”. Trzy lata później został przyjęty do Związku Polskich Fotografików Przyrody o/Lubelski. Należy także do Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego.

Publikacje wykonanych przez niego fotografii ukazały się w prasie ogólnopolskiej już w latach 80-tych - debiutował w „Gościńcu” zdjęciem z otwarcia Podziemnej Trasy Turystycznej w Jarosławiu. Nieco później jego zdjęcia publikowane były w czasopismach kolorowych oraz dziennikach w Kanadzie i USA. Pierwsza jego indywidualna wystawa została zorganizowana w Klubie EMPiK w Jarosławiu w 1986 r.

Ma na swoim koncie kilka ważnych nagród. Pierwszą w życiu nagrodę odebrał w 1987 r. jako zwycięzca konkursu fotograficznego „Wieś Dzisiejsza”. W latach 1987-90 zdobył nagrody i wyróżnienia za udział w konkursach zagranicznych w Hiszpanii, Sri Lance, Belgii, Holandii i na Łotwie. W latach 1993-1997 pracował w radiu Archidiecezji Przemyskim „Ave Maria”.

Krzysztof Peszko jest wszędzie tam, gdzie odbywają się ważne uroczystości, ciekawe zdarzenia. Rejestruje imprezy kulturalne odbywające się na terenie miasta, m.in.: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej pn. „Pieśń Naszych Korzeni”, koncerty, wystawy, spotkania. Potrafi dostrzec detale, których nie zauważamy na co dzień. Jego zdjęcia to profesjonalna fotografia.

Jest człowiekiem otwartym i życzliwym. Chętnie dzieli się wiedzą o sztuce fotografowania. Dlatego zaangażował się w prowadzenie warsztatów fotograficznych dla młodzieży działającej w Klubie Młodego Fotografa przy Dominikańskim Duszpasterstwie Młodzieży „BASZTA” w Jarosławiu.

Od kilku lat zajmuje się fotografią reklamową, komercyjną, obecnie również przyrodniczą. Posiada bank zdjęć w Internecie na stronie www.presfoto.prv. pl. Często możemy zobaczyć zdjęcia Krzysztofa Peszki w prasie ogólnopolskiej, ponieważ współpracuje z różnymi agencjami prasowymi.

W 2007 roku z własnej inicjatywy zrealizował i wydał dwa filmy promocyjne o zabytkach jarosławskich: „Jarosław. Wszystkie drogi prowadzą do rynku” oraz „Jarosławskie cmentarze”.

 

REWALORYZACJA ZABYTKÓW

Ks. Marek Pieńkowski – od 2004 r. jest Dyrektorem Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej, a także rektorem kościoła pw. Św. Mikołaja i św. Stanisława. Jest to człowiek pełen entuzjazmu, dobroci i kreatywności - otwarty na potrzeby każdego człowieka.

Dzięki organizowanym przez ks. Pieńkowskiego i współpracowników rekolekcjom, dniom skupienia różnych grup zawodowych, a także spotkaniom, sympozjom i imprezom o charakterze religijno-kulturalnym, nasze miasto staje się znane nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Przybywający tutaj z całej Polski uczestnicy rekolekcji i turyści z entuzjazmem wyrażają się o walorach zabytkowego zespołu poklasztornego dawnego opactwa ss. benedyktynek. Mogą też nabyć ulotki, foldery i książki o naszym mieście.

W Ośrodku organizowane są także różnego rodzaju spotkania promujące Jarosław. W mijającym roku odbyło się I Jarosławskie Forum Społeczno- Ekonomiczne, które zgromadziło przedstawicieli władz, kadrę wykładowców z wielu polskich uczelni, a co najważniejsze mieszkańców miasta.

Już od początku swojej pracy w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej Ks. Dyrektor starał się o przyznanie dotacji na badania archeologiczne i remonty. W Ośrodku gościli m.in. przedstawiciele Rady Ochrony Zabytków oraz Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków. Dzięki działaniom ks. Marka Pieńkowskiego odrestaurowany został ołtarz Matki Bożej Ostrobramskiej i ambona, wymieniono także okna w budynku rekolekcyjnym. Bardzo ważnym zadaniem dla poprawy stanu obiektów była izolacja fundamentów, pomiary odchylania wież kościelnych, przebudowa kuchni oraz montaż nowego pieca centralnego ogrzewania. W roku 2007 osuszono i zabezpieczono fundamenty kościoła i wież. Są to duże przedsięwzięcia, które oprócz ogromnych nakładów finansowych wymagają również wkładu pracy i poświęcenia czasu.

Osobiste zaangażowanie ks. Marka Pieńkowskiego w prace renowacyjne zespołu poklasztornego, a także w prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke przynosi ogromne korzyści nie tylko dla Ośrodka, rektoratu i świątyni, ale także dla całego miasta.

 

KULTURA

Wiktor Marut – jest głównym instruktorem muzycznym w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu. Na początku lat 80-tych pracował w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Przemyślu, następnie uczył w Szkole Podstawowej w Łazach, a do końca sierpnia 2007 r. - w Szkole Podstawowej w Radymnie. Kocha muzykę i pracę z młodzieżą. Znany jest ze współpracy z zespołami wokalnymi „GAMMA” i „AKORD” w Radymnie w zakresie akompaniamentu, aranżacji i kompozycji. Zespoły te zdobywały główne nagrody nie tylko w wojewódzkich, ale też ogólnopolskich festiwalach piosenki. Współpracuje ze szkołami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami i zakładami pracy udzielając fachowej pomocy przy obsłudze imprez, opracowując aranżacje i komponując muzykę do różnego rodzaju programów.

Za całokształt działalności artystycznej Wiktor Marut w 1984 r. otrzymał nagrodę Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu. W 1990 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało mu nagrodę specjalną, którą wręczono podczas XIX Ogólnopolskiego Harcerskiego Festiwalu Piosenki w Siedlcach. W 2002 r. został nagrodzony przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu za wyjątkowo aktywną pracę.

Sukcesy przygotowywanych przez Wiktora Maruta solistek są też jego sukcesami. Warto więc wymienić II miejsce i nagrodę publiczności na Festiwalu Piosenki Religijnej „Soli Deo” w Biłgoraju oraz I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Jarosław 2005”, które zdobyła solistka Elżbieta Haśko.

Wiktor Marut posiada liczne dyplomy uznania i wyróżnienia za udział w konkursach i przeglądach oraz podziękowania za zaangażowanie, współpracę i wkład pracy w przygotowanie uroczystości organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Urząd Miasta Jarosławia, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, zakłady pracy i stowarzyszenia działające na terenie miasta.

Jego zainteresowania skupiają się wokół muzyki i akustyki, ale też astronomii oraz cyfrowej i analogowej obróbki dźwięku.

Wiktor Marut wykonał wiele opracowań muzycznych do bajek, programów dla dzieci i imprez okolicznościowych. Niezwykle cenne były programy w jego reżyserii i opracowaniu muzycznym, a zwłaszcza widowiska słowno–muzyczne poświęcone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II oraz Dniom Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.

Dokonał wielu nagrań dla lokalnych zespołów instrumentalno– wokalnych m.in. „GET BREAK”, „FRONT CRASH”, „BEZ NAZWY”. Opracował i nagrał kolędy polskie z udziałem Agnieszki Bazylewicz. W 2004 r. wydał autorską płytę z piosenkami dla dzieci w wykonaniu Kingi Zalot, a rok później zarejestrował i przygotował materiał dźwiękowy do płyty autorskiej Jerzego Gągoła. W latach 2006-2007 opracował materiał muzyczny do wydania płyty autorskiej Anny Orlewicz.

Wiktor Marut cieszy się ogólnym uznaniem jako osoba kompetentna w dziedzinie szeroko pojętej kultury muzycznej.

 

OŚWIATA

Wśród tegorocznych laureatów JAROSŁAWA są dwie osy, których działalności nie można opisać odrębnie.

Zorganizowali wiele ciekawych koncertów m.in. Pospieszalskich, Mieczysława Szcześniaka, Katarzyny Groniec. To dzięki tym nauczycielom powstała w jarosławskim I Liceum Ogólnokształcącym - jedna z nielicznych w Polsce - klasa o profilu dziennikarskim. Na spotkania do szkoły zapraszali znanych dziennikarzy i ludzi świata kultury. W „ogólniaku” gościli więc: Kamil Durczok, Piotr Semka, Tomasz Sekielski, Andrzej Mrozowski, Szymon Hołownia, Anita Werner, Jolanta Pieńkowska. Na uwagę zasługuje wizyta reżysera Krzysztofa Zanussiego czy aktorów: Małgorzaty Kożuchowskiej, Mai Komorowskiej, Jana Peszka i Henryka Machalicy. Ich operatywność doprowadziła do współpracy z Wyższą Szkołą Europejską i spotkania z jej rektorem Jarosławem Gowinem. Profesjonalna edukacja dziennikarska młodzieży realizowana jest także podczas wyjazdów do redakcji TVN w Warszawie i RMF FM w Krakowie. Uczniowie mieli możliwość rozmowy z Justyną Pochanke, Brygidą Grysiak, Hubertem Urbańskim, Monika Olejnik i Beatą Pawlikowską. Sławę szkole przyniosła „Szansa na sukces” z udziałem Piotra Rubika zorganizowana w „Koperniku”. Oboje troszczą się o rozwój zainteresowań młodzieży, dlatego organizują spotkania z teatrem krakowskim i warszawskim.

Ks. Tadeusz Piwiński – jest kapłanem, katechetą i nauczycielem. Od 2001 r. pracował z dziećmi i młodzieżą w Kosinie, później w Zespole Szkół Mechanicznych i Drzewnych w Przemyślu, a od 2004 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu. Już od początku pracy w prestiżowym liceum naszego miasta wykazywał się ogromną aktywnością. Był dwukrotnie doceniony przez Dyrektora Szkoły za zaangażowanie w pracę dydaktyczną i działalność społeczną. Jest człowiekiem niezwykle aktywnym, otwartym i spontanicznym. Posiada świetny kontakt z młodzieżą i gronem pedagogicznym.

Danuta Matusz – jest nauczycielem dyplomowanym języka polskiego. Od 1996 r. pracuje w I Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu. Przez cały czas troszczy się o rozwój intelektualny młodzieży i kulturę języka. W 2000 r. i 2006 r. otrzymała Nagrodę Dyrektora Szkoły za zaangażowanie w pracę dydaktyczną i działalność społeczną. Znana jest z wielu ciekawych pomysłów, które sprawiają, że nauka w szkole staje się atrakcyjna.

 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Ks. Prałat Marian Bocho – od 2006 r. jest proboszczem parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. Posługę kapłańską pełni od 24 lat pracując m.in. w Haczowie, Jarosławiu, Przemyślu i Sanoku. Był Dyrektorem Ośrodka Rekolekcyjnego w Zboiskach oraz Dyrektorem „Caritas” w Przemyślu.

Znany jest jako doskonały kaznodzieja, rekolekcjonista i organizator placówek ewangelizacyjnych. Szczególnie bliskie są mu problemy młodego pokolenia i rodziny. Troszczy się o ludzi potrzebujących pomocy materialnej i duchowej. Z inicjatywy ks. Prałata powstało Centrum Charytatywne im. bł. ks. Jana Balickiego w Przemyślu, gdzie mieści się noclegownia dla kobiet oraz kuchnia dla ubogich i bezdomnych. Prowadził szereg inicjatyw wspierających potrzebujące dzieci m.in. „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Organizował też pomoc dla ofiar kataklizmów.

W 1996 r. otrzymał tytuł Człowieka Roku w plebiscycie zorganizowanym przez Wydawnictwo „Podkarpacie”.

Jego hobby to muzyka, śpiew i turystyka.

Ks. Marian Bocho jest również dokumentalistą. Zebrał i opracował homilie ks. bpa Stefana Moskwy oraz ks. Michała Kochmana. Jest autorem dwóch pozycji książkowych „Błogosławiona między niewiastami” i „Błogosławiona, która uwierzyła”.

Dzięki życzliwości ks. Proboszcza przy parafii kontynuują swoją działalność grupy modlitewne m.in. Ruch Światło-Życie, Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Róże Różańcowe i Legion Maryi. Powstała też nowa formacja - Grupa Oazowa.

Od momentu objęcia probostwa w kolegiacie jarosławskiej rozpoczął wydawanie gazetki parafialnej „W cieniu Kolegiaty” oraz doprowadził do powstania strony internetowej parafii. Rozpoczął starania o uznanie przez Stolicę Apostolską nadzwyczajności łask i cudów doznanych przez wiernych w tej świątyni za przyczyną Matki Bożej Śnieżnej.

Zatroskany o stan XVI-wiecznej świątyni przyczynił się do rozpoczęcia jej rewaloryzacji. W ciągu roku osuszono fundamenty, przeprowadzono badania archeologiczne, które w przyszłości pozwolą na adaptację i zagospodarowanie podziemi kościoła. Rozpoczęto odnowienie ołtarza głównego. Planowany jest remont dachu, a następnie odnowienie elewacji, wystroju wnętrza, a także utworzenie muzeum parafialnego. Jednak – jak twierdzi ks. Marian Bocho – renowacja świątyni nie miałaby sensu bez odnowy ducha ludzkiego. Dlatego przyjmując słowa Jana Pawła II „Drogą Kościoła jest człowiek” swoją dalszą posługę widzi przede wszystkim w służbie Bogu i bliźnim.

 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Anna Ekiert – jest emerytką mieszkającą w Przemyślu. Przez 14 lat pracowała w Powszechnej Spółdzielnia Spożywców „Źródło” w Przemyślu, a przez 18 w Stronnictwie Demokratycznym. Znalazła uznanie w środowisku lokalnym, o czym świadczy fakt, że przez dwie kadencje była radną Miejskiej Rady Narodowej. Jest Przewodniczącą Rady Osiedla im. Krasińskiego w Przemyślu, Prezesem Rady Nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Spożywców, a także wieloletnim członkiem i działaczem Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ma ponad 40-letnie doświadczenie w działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, w którym pełni funkcję Prezesa Rady Nadzorczej. Otrzymała wiele nagród i odznaczeń, wśród których najważniejsze to: Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Honorowa Odznaka Rzemiosła oraz inne odznaki: Zasłużony Działacz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, Za Zasługi Dla Województwa Przemyskiego i Zasłużony Dla Miasta Przemyśla.

Za swoją aktywną pracę otrzymała wiele podziękowań m.in. Ministra Pracy i Polityki Społecznej - za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju pomocy społecznej; Wojewody Podkarpackiego - za wkład pracy w niesienie pomocy osobom i rodzinom oczekującym wsparcia; Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Rzeszowie - za pomoc w organizowaniu uczelni; Prezydenta Miasta Przemyśla - za krzewienie idei niesienia pomocy potrzebującym oraz szereg podziękowań za udział w pracach samorządu. 

Z Jarosławiem związana jest sercem, gdyż współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizuje wiele akcji na rzecz dzieci. Są tutaj Mikołajki, zbiórki odzieży i żywności. Pani Anna Ekiert realizuje program żywnościowy Unii Europejskiej PEAD polegający na zaopatrywaniu w żywność osób potrzebujących. Dzięki niej codziennie wydawane są posiłki w otwartym dwa lata temu punkcie „Jeden Grosz” przy ul. Bandurskiego w Jarosławiu. Z tej pomocy skorzystało już ok. 5 tysięcy osób. Pani Anna uczestniczy też w organizowaniu kolonii letnich dla dzieci z rodzin najuboższych oraz wczasów dla osób starszych.

 

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA

Zbigniew Sieczkoś – jest prawnikiem z wykształcenia. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W latach 1997-2001 był wojewodą podkarpackim. Znany jest jako radca prawny w bankach, gospodarce komunalnej, a także Podkarpackiej Regionalnej Kasie Chorych. Był również prezesem Spółki R Press, która jest wydawcą Gazety Codziennej „Nowiny”. W roku 1988 został członkiem Diecezjalnej Rady Kultury powołanej przez ordynariusza przemyskiego ks. abpa Ignacego Tokarczuka. Działalność społeczna Zbigniewa Sieczkosia skupiła się przy Niezależnym samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”. Od 1990 r. do 1992 r. był Przewodniczącym Zarządu Regionu w Rzeszowie. Natomiast w kadencji 2002-2006 został wybrany do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Jego hobby to muzyka i ogródek.

Dzięki decyzji pana Zbigniewa Sieczkosia jako Dyrektora Oddziału Podkarpackiego NFZ już na początku 2007 r. reaktywowano w Jarosławiu działalność Punktu Informacyjnego NFZ. Mieszkańcy mogą więc ponownie załatwiać wszelkie sprawy związane z zaopatrzeniem w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze bez konieczności wyjazdu do innych miast. W Punkcie Informacyjnym można również uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i dokonać formalności niezbędnych przy skierowaniu do sanatorium. Przez trzy poprzednie lata wymieniony zakres zdań realizowany był w Rzeszowie i Przemyślu, co było uciążliwe szczególnie dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zrozumienie przez Dyrektora Sieczkosia potrzeb jarosławian i utworzenie Punktu Informacyjnego w naszym mieście ułatwiło dostęp do szybkiej i merytorycznej informacji, która pozwala sprawniej poruszać się w skomplikowanym systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29