Nasze wydawnictwa

październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007

ŚWIĘTO NARODOWE WĘGIER
Obchody Narodowego Święta Republiki Węgierskiej w rocznicę Października 1956 odbyły się w Krakowie we wtorek 23 października br. Obecny na uroczystościach zastępca burmistrza Jarosławia Stanisław Misiąg złożył konsulowi generalnemu Węgier Katalin Bozsaky życzenia i zaprosił do udziału w obchodach Święta Niepodległości w naszym miescie. „My, Węgrzy uważamy wydarzenia poznańskie za prekursora naszej rewolucji i walki wolnościowej października 1956 r. Jesteśmy świadomi tego, że jesienią tego roku cały naród polski aktywnie brał udział w pomocy dla braci z Węgier. Wyraził swoją solidarność z rewolucją węgierską organizując wiece solidarnościowe, zbiórkę pieniędzy, punkty krwiodawstwa dla Węgrów. Dziś jest czas na dalszą współpracę w dziedzinie kultury, nauki i gospodarki. Strategia partnerska naszych krajów musi opierać się na zaufaniu i tolerancji. W tym duchu musimy działać. Żywe stosunki społeczne wspólne zainteresowania oraz sympatia naszych narodów mogą zapewnić stabilny fundament nam - nowym członkom UE w nowych warunkach” – powiedziała w oficjalnym wystąpieniu konsul Katalin Bozsaky.
Zofia Krzanowska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65