Nasze wydawnictwa

październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007

Konsulowie Ukrainy z wizytą w Jarosławiu

Dwóch Konsulów Generalnych Ukrainy w Polsce spotkało się 22 listopada br. z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim. Oleh Horbenko cztery dni wcześniej (18.11.) rozpoczął pracę w Konsulacie mającym siedzibę w Lublinie. Jarosław znajduje się w okręgu podlegającym właśnie tej placówce, więc Konsul chciał poznać włodarza Jarosławia oraz potencjał gospodarczy i kulturowy miasta. „Nasz” Konsul przybył w towarzystwie urzędującego w Krakowie Konsula Generalnego Mychajła Brodowycza, który jest również prezesem działającego od 1999 r. Clubu Konsulów oraz Stanisława Machały – radnego Rady Miasta Jarosławia i sekretarza Clubu.

Burmistrz Andrzej Wyczawski omówił współpracę Jarosławia z Użgorodem i Jaworowem na Ukrainie. Rozmowy dotyczyły także wspólnych korzeni Polaków mieszkających na Ukrainie i ich możliwości odwiedzania rodzin w Polsce. Istnieje realna szansa ułatwienia tych kontaktów w rejonach przygranicznych, a więc tych położonych do 50 km od granicy. Goście zwrócili uwagę na problemy komunikacyjne Jarosławia, dlatego burmistrz przedstawił aktualne zaawansowanie prac przy realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie naszej drogi obwodowej.

Zofia Krzanowska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65