Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007 » Kultura
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007

Projekt „Nasza Szkoła”

Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu od września bieżącego roku s z k o l n e g o wspomagają t r ady c y jne nauczanie innowacyjnymi pomysłami w ramach r e a l i z a c j i u n i j n e g o p r o j e k t u „Nasza Szkoła”.

Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom finansowym uczniowie mogą liczyć m.in. na fachową pomoc nauczycieli podczas zajęć wyrównawczych i wspomagających oraz rozwijać swoje zainteresowania na warsztatach twórczych pod okiem profesjonalnych instruktorów, np. emisji głosu, tańca towarzyskiego, ratownictwa medycznego. Wielu licealistów regularnie uczęszcza na warsztaty teatralne, dziennikarskie i wokalne, uczestniczy w zajęciach laboratoryjno - terenowych z biologii, zajęciach z grafiki komputerowej, a także pracuje na zajęciach koła teologiczno-filozoficznego.

We wrześniu i październiku ponad 130 uczniów uczestniczyło w 6 wycieczkach edukacyjnych finansowanych z projektu „Nasza Szkoła”. Były to:

  • ognisko integracyjne dla uczniów klasy artystycznej w Olchowej,
  • zajęcia terenowe z biologii w arboretum w Bolestraszycach,
  • 3-dniowa wycieczka turystyczno- edukacyjna do Pienińskiego Parku Narodowego,
  • 2-dniowy wyjazd edukacyjny do Krakowa i Bronowic śladami S. Wyspiańskiego połączony z wyjściem na spektakl pt. „Kordian”w Teatrze im. J. Słowackiego,
  • zajęcia warsztatowe w szkółce leśnej w Birczy,
  • wyjazd edukacyjny do Lublina, gdzie gościli na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie zwiedzili obóz zagłady w Majdanku.


Relacje słowne oraz wrażenia iopinie uczniów prezentowane na łamach gazetki szkolnej potwierdzają, że zajęcia takie są niezwykle efektywnym sposobem gromadzenia wiedzy. Poprzez aktywny i t w ó r c z y k o n t a k t z naturą i kulturą u c z n i o - wie mają możliwość rozwijania i poszerzenia własnych zainteresowań, n a b y w a - ją szereg umiejętności, uczą się twórczego myślenia.

A to jeszcze nie wszystko, ponieważ projekt „Nasza Szkoła” jest w trakcie realizacji i wiele atrakcyjnych przedsięwzięć wciąż przed nami. Już wkrótce uczniowie będą m.in. rywalizować w konkursie „Szansa na sukces”, którego laureaci zostaną zaproszeniu do nagrania płyty.

Dorota Tracz
kordynator projektu
Numery archiwalne
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31