Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007

DUCHA PATRIOTYZMU POLAKÓW PODTRZYMUJĄ SOLIDNE KORZENIE

Rocznica odzyskania niepodległości stała się okazją do wielu wspomnień i refleksji. Już w godzinach porannych Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szkodny oraz burmistrzowie; Andrzej Wyczawski i Bogdan Wołoszyn złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą wymarsz Legionów z Jarosławia. Jarosławskie uroczystości zaszczycił swoją obecnością Konsul Generalny Republiki Węgier, a zarazem Honorowy Obywatel naszego miasta Istvan Kovacs. Wspólnie z władzami miasta i przedstawicielami Clubu Konsulów zapalił znicz i złożył wieniec na Starym Cmentarzu przy grobie mjra Leona Czechowskiego, uczestnika Powstania Listopadowego, Węgierskiej Wiosny Ludów i Powstania Styczniowego.

Pamięć bohatera obu narodów została również przywołana podczas odsłonięcia kopijnika przeniesionego na nowe miejsce w związku z budową parkingu. „Leon C z e c h o w s k i w y s t ę p u j e w d r ama c i e Wyspiańskiego Noc Listopadowa” – mówił historyk Istvan Kovacs - „Można więc powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej znanych b o h a t e r ó w XIX wieku”. P r z y p o m n i a ł postać nie tylko Leona Czec h o w s k i e g o , ale też Edmunda Ślaskiego – walczącego pod jego dowództwem. „Naród polski był otoczony przez potężne rzesze rozbiorców, ale wiara poświęcenie i odwaga zaowocowały w symbolicznym dniu 11 listopada 1918 r. wskrzeszeniem niepodległej Polski” – stwierdził Kovacs.

Centralnym punktem Święta Niepodległości była Msza św. koncelebrowana w kolegiacie jarosławskiej pod przewodnictwem ks. bpa Jana Niemca, pochodzącego z naszego województwa, który jest biskupem pomocniczym w diecezji kamieniecko-podolskiej. W homilii ks. biskup nawiązał do znaczenia rodziny dla rozwoju naszego kraju i podtrzymywania ideałów patriotyzmu. Przed Mszą św. odbył się krótki koncert Reprezentacyjnego Chóru Mieszanego „Jarosław”.

Następnie Istvan Kovacs, duchowni, parlamentarzyści, władze miasta i powiatu, delegacje szkół, przedstawiciele instytucji, organizacji społecznych i politycznych, pod Krzyżem Golgoty Narodu XX wieku oddali hołd wszystkim, którzy walczyli o niepodległość.

„Walka o Polskę rozgrywała się nie tylko na frontach, z bronią w ręku, ale też w rodzinach i różnego rodzaju akcjach konspiracyjnych. II Rzeczypospolita formowała się w bardzo trudnych okolicznościach. Józef Piłsudski stanowczo, z determinacją podejmował decyzje, walczył o wolność i prawdę” – powiedział burmistrz Andrzej Wyczawski. Zwrócił się też do młodzieży z prośbą, aby „wykorzystała ten dar życia w wolności i niepodległości, ponieważ wspólnie tworzymy podstawę nowoczesnego, europejskiego kraju”.

„Ducha patriotyzmu Polaków podtrzymują solidne korzenie, ale nadal, w każdym dniu potrzebna jest troska o zachowanie wartości duchowych. Wtedy ludzie będą kochać siebie nawzajem i własną Ojczyznę” – stwierdził starosta jarosławski Tadeusz Chrzan.

Pytanie o znaczenie słowa-symbolu, jakim jest „wolność” pojawiło się w wystąpieniu senatora Andrzeja T. Mazurkiewicza, który przypomniał, że „po 123 latach Polska wzniosła się nad niepodległość, ale tej wolności nikt nie dał na w prezencie”. Nawiązał do ważnych w historii wydarzeń, gdy przyszło się nam zabiegać o wolność: konfederację barską, zbrojny czyn Legionów Dąbrowskiego, wojny napoleońskie, powstania narodowe i „dzień 14 sierpnia 1914 r., gdy garstka młodych ludzi z brygadierem Piłsudskim wyruszyła budzić Polskę do niepodległości”. Nawiązał też do następnych kart historii – okresu II wojny światowej, mordów w Katyniu, Ostaszkowie czy Miednoje. „Mówiąc o wolności nie wolno zapominać o tych wszystkich ludziach, którzy w latach 70-tych tworzyli Komitet Obrony Robotników, Konfederację Polski Niepodległej, a potem zainicjowali wielki narodowy zryw Solidarności” – stwierdził senator Mazurkiewicz.

O znaczeniu obchodów Święta Niepodległości dla nauczania patriotyzmu mówił poseł Andrzej Ćwierz, zaś poseł Tomasz Kulesza zwrócił uwagę na konkretne przykłady wzajemnej pomocy i dowartościowania każdego człowieka, czego dowodem była postawa ks. bpa Jana Niemca po zakończeniu Eucharystii. Po Krzyżem Golgoty odbył się też Apel Poległych, przyrzeczenie kandydatów na Strzelców Związku Strzeleckiego „STRZELEC” oraz złożenie kwiatów i wieńców. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe szkół, organizacji społecznych i kombatanckich, a także Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego i Orkiestra Dęta z Tryńczy. Po południu, w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu mieszkańcy oglądali program artystyczny pt. „Rzeczpospolita znaczy my...” (St. Wyspiański). Program w wykonaniu „Teatru Słowa” Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu wyreżyserowała Zofia Kolasa. Gościnnie wystąpił Paweł Sroka, który recytował fragmenty z dramatu „Wyzwolenie” Stanisława Wyspiańskiego. Wystąpił również zespół tańca z Państwowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu, który zaprezentował staropolskie tańce ludowe, tj.: polonez i krakowiak. Zespołowi przygrywała orkiestra pod kierunkiem Henryka Iłowskiego. Wystąpiły też solistki MOK (przygotowane przez Wiktora Maruta) z repertuarem pieśni legionowych.

Wieczorem odbyła się projekcja filmu Andrzeja Wajdy pt. „KATYŃ”.

Zofia Krzanowska
Anita Banaś
Numery archiwalne
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31