Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007

JEDENASTKA NA „ZIELONEJ SZKOLE”

W dniach 1-5 X 2007 r. uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 11 w J a ros ł a - w i u wr a z z wyc h o - wawcami: D a - n u t ą P e l c – Kos i ń - ską, Aliną Rezner, Haliną Górską i Bronisławą Mroczko przebywali na „Zielonej Szkole” w Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie – Zdroju.

Celem wyjazdu były zajęcia edukacyjne prowadzone bez podręczników, bez dzwonków i bez pośpiechu oraz integracja grupy, akceptacja siebie i kształtowanie tolerancji wobec innych. Był to rówzabawy przy muzyce nież czas, który pozwolił sprawdzić stopień samodzielności dziecka w różnych sytuacjach, zwłaszcza podczas wykonywania podstawowych, codziennych czynności. Dzieci czuły się odpowiedzialne za to co robią. Dzięki różnorodnym formom edukacji uczniowie angażowali się i chętnie brali udział w różnorodnych zajęciach odpowiadających ich zainteresowaniom tj. w zabawach, grach, konkursach,wycieczkach.

Praca z dziećmi prowadzona była w taki sposób, aby każdy uczestnik miał w nich inną rolę do spełnienia. Pobyt na „Zielonej Szkole’ był również doskonałym sposobem kształtowania postawy patriotycznej poprzez poznawanie historii, kultury, obyczajów Rymanowa i jego okolic.

Ponadto w trakcie bezpośredniego kontaktu z naturą dzieci miały sposobność rozbu dzenia miłości do piękna krajo brazu beskidzkiego oraz kształ towania postawy ekologicznej.

Pobyt na „Zielonej Szkole” to czas nowych przeżyć, wielu przygód i dobrej zabawy. Zapewnił, tak dzieciom jak i wychowawcom wiele miłych i wartościowych wspomnień. Z nowym bagażem doświadczeń powróciliśmy do swych codziennych zajęć mile wspominając każdą chwilkę spędzoną w Rymanowie – Zdroju.

Opracowały:
Danuta Pelc-Kosińska
Alina Rezner
Halina Górska
Bronisława Mroczko
Numery archiwalne
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31