Nasze wydawnictwa

październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007

INFORMACJA DOT. KRADZIEŻY BLACH MIEDZIANYCH

W dniu 8.11.2007 r. o godz. 21:15 dyżurny monitoringu wizyjnego otrzymał od mieszkanki Jarosławia informację na numer 986 o tym że coś nietypowego dzieje się na terenie restaurowanej kaplicy w parku Baśki Puzon w Jarosławiu. W tym samym momencie pracownik skierował kamerę monitorującą na ten obiekt. Po chwili w obiektywie kamery zauważył 2 osoby, które znajdowały się na ostatniej kondygnacji rusztowań służących do wykonywania prac remontowych (na wysokości dachu kaplicy).

Wobec nietypowej pory na wykonywanie prac dekarskich, o fakcie tym powiadomił funkcjonariuszy Straży Miejskiej i policji. Przybyły na miejsce patrol policji i SM zatrzymał 2 młodych mężczyzn, którzy demontowali miedziane blachy, którymi pokrywany jest dach odnawianej kaplicy.

W dniu 9.11.07 przedstawiciele wykonawcy prac remontowych oraz inwestora tj. Urzędu Miasta Jarosławia dokonywali szacowania strat związanych z tym zdarzeniem.

Lesław Strohbach
Wydz. Bezpieczeństwa Miasta i ZarządzaniaKryzysowego
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65