Nasze wydawnictwa

Styczeń-Marzec, nr 1-3 (183-185) / 2008

"Bezpieczna młodzież – nasza wspólna sprawa"

10 stycznia 2008 zakończył się cykl warsztatów tematycznych pod hasłem „Bezpieczna młodzież – nasza wspólna sprawa” realizowanych w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”.

Warsztaty skierowane były do nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta. Łącznie udział w nich wzięło 94 osoby.

Pierwsze zajęcia odbyły się 7 i 8 listopada 2007 r. i dotyczyły tematyki: Uzależnienia od środków psychoaktywnych - sposoby rozpoznawania i metody przeciwdziałania zjawisku narkomanii wśród młodzieży szkolnej. Zajęcia prowadziła p. Beata Nowicka - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Antynarkotycznego „Karan”.

Kolejne zajęcia odbyły się 5 grudnia 2007 r. Tematyka: Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej, oraz w dniach 9 i 10 stycznia 2008 r. pt. Metody pracy z dzieckiem trudnym. Dwa ostatnie tematy zaprezentował p. Daniel Mróz - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES w Rzeszowie.

Kilkugodzinne zajęcia warsztatowe spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem przez ich uczestników o czym może świadczyć ocena wystawiona przez nauczycieli i pedagogów, w formie anonimowej ankiety po zakończeniu zajęć.

Lesław Strohbach Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Miasta i zarządzania Kryzysowego
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65