Nasze wydawnictwa

Styczeń-Marzec, nr 1-3 (183-185) / 2008

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA WAŻNOSCI GROBÓW

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jarosławiu przypomina wszystkim osobom posiadającym groby – grobowce na cmentarzach komunalnych w Jarosławiu, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 z późn. zm.) istnieje obowiązek wnoszenia stosownych opłat przedłużających ważność grobów.

Groby, za które nie została wniesiona opłata zostaną wykorzystane do nowych pochowań, a istniejące dotychczas ulegną likwidacji.

Przypominamy, że ważność grobu ziemnego obowiązuje przez 20 lat (dotyczy również wykupionych rezerw), natomiast grobowca – 50 lat.

W sprawach spornych, wymagających dodatkowych wyjaśnień należy kontaktować się bezpośrednio z kierownictwem Zarządu Cmentarzy, mieszczącego się przy ul. Cmentarnej 1, przy bramie głównej Starego Cmentarza w Jarosławiu, tel. 016 621 55 63.

Zastępca Prezesa PGKiM Sp. z o.o. Józef Bielecki
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65