Nasze wydawnictwa

Styczeń-Marzec, nr 1-3 (183-185) / 2008

Opłatek Rady Miasta Jarosławia
Od lewej: solistki MOK, wiceprzewodniczący RM Andrzej Lichończak,
Archiprezbiter Jarosławski ks. Andrzej Surowiec, Przewodniczący
RM Janusz Szkodny i zastępcy: Jarosław Pagacz i Marian
Kozłowski
Od lewej: solistki MOK, wiceprzewodniczący RM Andrzej Lichończak, Archiprezbiter Jarosławski ks. Andrzej Surowiec, Przewodniczący RM Janusz Szkodny i zastępcy: Jarosław Pagacz i Marian Kozłowski
Życzenia ks. archiprezbiterowi składa przewodniczący RM oraz zastępcy
Życzenia ks. archiprezbiterowi składa przewodniczący RM oraz zastępcy
Przewodniczący RM Janusz Szkodny i przeor oo. Dominikanów o. Jacek Skupień
Przewodniczący RM Janusz Szkodny i przeor oo. Dominikanów o. Jacek Skupień
Radni: Bożena Łanowy i Jarosław Pagacz
Radni: Bożena Łanowy i Jarosław Pagacz
Radna Alicja Pelc, naczelnik Jerzy Śliwa oraz dyrektor MOK Teresa Piątek i naczelnik Małgorzata Cicirko-Błahuta
Radna Alicja Pelc, naczelnik Jerzy Śliwa oraz dyrektor MOK Teresa Piątek i naczelnik Małgorzata Cicirko-Błahuta
Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan i radna Bożena Łanowy oraz ks. Marek Pieńkowski i zastępca burmistrza Stanisław Misiąg | Fot. Zofia Krzanowska
Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan i radna Bożena Łanowy oraz ks. Marek Pieńkowski i zastępca burmistrza Stanisław Misiąg
Fot. Zofia Krzanowska
Najlepsza solistka Festiwalu Kolęd i Pastorałek Martyna Zając | Fot. Paweł Wolontkowski
Najlepsza solistka Festiwalu Kolęd i Pastorałek Martyna Zając
Fot. Paweł Wolontkowski
Koncert galowy | Fot. Paweł Wolontkowski
Koncert galowy
Fot. Paweł Wolontkowski
Ks. archiprezbiter Andrzej Surowiec, burmistrz Andrzej Wyczawski
oraz dyrektor MOK Teresa Piątek i prowadząca koncert
Joanna Suchożak | Fot. Paweł Wolontkowski
Ks. archiprezbiter Andrzej Surowiec, burmistrz Andrzej Wyczawski oraz dyrektor MOK Teresa Piątek i prowadząca koncert Joanna Suchożak
Fot. Paweł Wolontkowski
Prezes Związku Sybiraków Zofia Garczyńska oraz ks. Michał Opaliński | Fot. Zofia Krzanowska
Prezes Związku Sybiraków Zofia Garczyńska oraz ks. Michał Opaliński
Fot. Zofia Krzanowska
Życzenia Zofii Garczyńskiej składa burmistrz Andrzej Wyczawski oraz zastępca Bogdan Wołoszyn | Fot. Zofia Krzanowska
Życzenia Zofii Garczyńskiej składa burmistrz Andrzej Wyczawski oraz zastępca Bogdan Wołoszyn
Fot. Zofia Krzanowska
Zastępca burmistrz Bogdan Wołoszyn podczas spotkania opłatkowego SMJ w Krakowie | Fot. Krzysztof Karciński
Zastępca burmistrz Bogdan Wołoszyn podczas spotkania opłatkowego SMJ w Krakowie
Fot. Krzysztof Karciński
Przedstawiciele Zarządu SMJ w Krakowie: Jadwiga Górska i Stanisław Przewrocki | Fot. Krzysztof Karciński
Przedstawiciele Zarządu SMJ w Krakowie: Jadwiga Górska i Stanisław Przewrocki
Fot. Krzysztof Karciński
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65