Nasze wydawnictwa

Styczeń-Marzec, nr 1-3 (183-185) / 2008

Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by doprowadzić do poprawy estetyki dworca PKP – twierdzi Burmistrz Jarosławia
Plac przed dworcem PKP w Jarosławiu | Fot. Paweł Wolontkowski
Plac przed dworcem PKP w Jarosławiu
Fot. Paweł Wolontkowski

Od wielu lat jesteśmy świadkami dewastacji i zaniedbania stacji kolejowej. Burmistrz Andrzej Wyczawski polecił przeprowadzenie oględzin terenu w celu poprawy wizerunku zarówno dworca, jak i tunelu.

We wrześniu 2007 r. zostało wysłane pismo do PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie oraz Zarządu Linii Kolejowych w Rzeszowie z prośbą o pilne przesłanie informacji na temat planowanych remontów i terminu przebudowy peronów w związku z EURO 2012. Dowiedzieliśmy się, że modernizacja linii kolejowej przewidziana została na lata 2009-2010 i będzie obejmować m.in. przebudowę peronów, wiat peronowych, układu torowego oraz likwidację istniejących nastawni.

Dyrektor PKP PLK S.A. w Rzeszowie zgłosił potrzebę zamontowania systemu całodobowego monitorowania jarosławskiego dworca. Ponieważ jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Jarosławiu burmistrz Andrzej Wyczawski jeszcze w październiku ub. r. zadeklarował wolę poszerzenia monitoringu wizyjnego o teren dworca PKP, a także zaproponował zorganizowanie spotkania w celu omówienia szczegółów współpracy i partycypacji miasta w kosztach niektórych prac poprawiających wygląd i stan techniczny dworca. Od tego czasu nie ma żadnego kontaktu z zarządcą dworca. Pragnę dodać, że PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie ma zaległości podatkowe za rok 2006 i 2007.

„Jeżeli PKP nie ma pieniędzy, z chęcią przejmę parking przed dworcem w zamian za zaległości podatkowe, gdyż wreszcie mógłbym sprawić, że parkowanie będzie bezpłatne dla mieszkańców i innych użytkowników. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by wyegzekwować od Dyrekcji PKP poprawę stanu technicznego i estetycznego dworca PKP, który był przez wiele lat chlubą naszego miasta” – mówi z determinacją burmistrz Andrzej Wyczawski. Propozycja została przesłana pisemnie 18 stycznia 2008 r. i do tej pory brak odpowiedzi. Warto wspomnieć, że parkingu jest własnością miasta, a własnością powiatu.

Zofia Krzanowska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65