Nasze wydawnictwa

Lipiec-sierpień, nr 7-8 (189-190) / 2008

Lato z Radiem 2008
Burmistrz Andrzej Wyczawski jako gość Lata z Radiem | Fot. Paweł Wolontkowski
Burmistrz Andrzej Wyczawski jako gość Lata z Radiem
Fot. Paweł Wolontkowski
Lato z Radiem w Jarosławiu, na zdjęciu Sława Bieńczycka na scenie w trakcie wspólnej zabawy | Fot. Paweł Wolontkowski
Lato z Radiem w Jarosławiu, na zdjęciu Sława Bieńczycka na scenie w trakcie wspólnej zabawy
Fot. Paweł Wolontkowski
Ksiądz prałat Andrzej Surowiec był naszym kandydatem na Mistrza Lata z Ra-
diem | Fot. Zofia Krzanowska
Ksiądz prałat Andrzej Surowiec był naszym kandydatem na Mistrza Lata z Ra- diem
Fot. Zofia Krzanowska
W konkursy i zabawy włączali się dorośli i dzieci | Fot. Zofia Krzanowska
W konkursy i zabawy włączali się dorośli i dzieci
Fot. Zofia Krzanowska
Maleo Reggae Rockers | Fot. Zofia Krzanowska
Maleo Reggae Rockers
Fot. Zofia Krzanowska
Zespół Kashmir rozbawiał publiczność | Fot. Paweł Wolontkowski
Zespół Kashmir rozbawiał publiczność
Fot. Paweł Wolontkowski
Beata Kozidrak z zespołem była największą gwiazdą tego wieczoru | Fot. Paweł  Wolontkowski
Beata Kozidrak z zespołem była największą gwiazdą tego wieczoru
Fot. Paweł Wolontkowski
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65