Strona główna » Nasze wydawnictwa » Listopad, nr 11 (193) / 2008 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Listopad, nr 11 (193) / 2008

Sesja Rady Miasta 27.10.2008
Obecni na sesji naczelnicy wydziałów UM, prezesi spółek
miejskich | Fot. Magdalena Rożek
Obecni na sesji naczelnicy wydziałów UM, prezesi spółek miejskich
Fot. Magdalena Rożek

Ponad 2,5 godziny trwały obrady XLI sesji Rady Miasta, która odbyła się 27 października 2008 r. Uczestniczyło w niej 21 radnych, Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski, zastępcy: Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg, skarbnik Barbara Maziarka, poseł Tomasz Kulesza, były rektor PWSZ w Jarosławiu prof. dr hab. Roman Fedan, przewodniczący Zarządu Koła w Jarosławiu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Mariusz Mituś oraz wiceprzewodniczący Jan Wilk, elektor Koła PSOUU w Jarosławiu Łucjan Oronowicz, a także naczelnicy wydziałów UM, przedstawiciele Rad Dzielnic oraz dziennikarze.
Na wstępie odbyła się uroczystość wręczenia Złotej Odznaki „Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia” - szersza relacja z uroczystości na stronie obok. Następnie radni przyjęli protokół z XL sesji RM z 29.09.2008 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta z wykonania uchwał.
Podczas sesji podjęto 13 uchwał, 6 z nich dotyczyła wprowadzenia zmian w budżecie. Zwiększono m.in. wydatki na zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych (19.500 zł), na remont dróg (1.123.054 zł), na rzecz Izb Rolniczych RM przyznała 2 % wpływów z podatku rolnego (3.000 zł), na budowę platformy widokowej przy ul. Kasztelańskiej (35.000 zł), na promocję książek „Jarosławskie Cmentarze”, „Wspomnienia lipiec 1944 - grudzień 1957” (12.000 zł), organizację uroczystości z okazji 90. rocznicy powstania PCK i 50-lecia istnienia honorowego krwiodawstwa oraz wydanie tomiku poezji J. Hordyńskiego (18.000 zł). Uchwały podjęto jednomyślnie.
Ponadto radni jednomyślnie wyrazili zgodę na zmianę uchwały z dnia 25.10.2005 r. dotyczącej zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynku wpisanym do rejestru zabytków. Następnie Rada jednomyślnie wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości w drodze przetargu działki nr 3013/5. Kolejna uchwała dotyczyła pozbawienia części kategorii drogi publicznej alei im. płk. Wojciecha Szczepańskiego na rzecz Miejskiego Przedszkola nr 12. Jednomyślnie RM wraziła zgodę na nabycie nieruchomości w Jarosławiu oznaczonej jako droga (działka nr 2777/2 i 2777/4) na rzecz Gminy Miejskiej.
Rada Miasta zaakceptowała zmianę regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Jarosławia. Dotyczy to zwiększenia miesięcznej wysokości stypendium szkolnego w kwocie: 100 zł - przy dochodzie do 100 zł/os., 90 zł - przy dochodzie do 205 zł/os., 80 zł - przy dochodzie do 351 zł/os.
W związku z tym, że Gmina Miejska Jarosław złożyła wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacji parku przy ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka” w Jarosławiu w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013”, radni wyrazili zgodę na zaciągniecie przez Burmistrza Miasta zobowiązań finansowych w kwocie 650.000 zł na rzecz wydatków kwalifikowanych projektu. W ramach interpelacji i wolnych wniosków głos zabrała radna Marta Batiuk, zapytała czy kamienica przy ul. Grodzkiej 5 jest wpisana do rejestru zabytków oraz zawnioskowała o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie tego budynku przed dalszą degradacją. Następnie wiceprzewodniczący RM Marian Kozłowski odczytał pismo mieszkańców ulic Kamiennej i Lipowej złożone do RM w sprawie przyznania środków finansowych na dokończenie remontu ulicy Kamiennej. Koszt zadania wyniósłby ok. 20.000 zł. Podczas interpelacji wraz z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim zwróciliśmy się do radnych z apelem o wpisanie się na listę kwestujących w dniu Wszystkich Świętych na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu.

 

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31