Strona główna » Nasze wydawnictwa » Listopad, nr 11 (193) / 2008 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Listopad, nr 11 (193) / 2008

Sesja Rady Miasta 07.11.2008 r.
W piątek, 7 listopada 2008 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta w której uczestniczyło 17 radnych. Podczas 1,5 godz. obrad Rada uchwaliła dwie uchwały.
Pierwsza z nich dotyczyła wprowadzenia zmian w budżecie. Zwiększono m.in. wydatki na: remonty bieżące studni publicznych (17.000 zł), wydatki bieżące w zakresie wyceny i podziału nieruchomości wchodzących w zasób komunalny gminy (20.000 zł), zakup energii (20.272 zł), zakup usług pozostałych (20.000 zł), różne opłaty i składki (7.000 zł), organizację uroczystości z okazji odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Przyjaźni Polsko- Węgierskiej (11.000 zł), na wykonanie dodatkowych robót związanych z przystosowaniem Szkoły Podstawowej nr 11 dla potrzeb osób niepełnosprawnych (78.000 zł). Ponadto przyznano dotację celową z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Organizowanie pomocy Sesja Rady Miasta 07.11.2008 r. bezdomnym i ludziom starszym” - wymiana kotła do podgrzewania ciepłej wody w punkcie wydawania posiłków (14.000 zł), dotację celową z budżetu z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (30.000 zł), dotację z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rozwój sportu kwalifikowanego w zakresie piłki koszykowej mężczyzn na terenie miasta Jarosławia”, które zostanie zlecone w trybie konkursu (100.000 zł). Za przyjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Kolejna uchwała dot. wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Jarosławiu (1,6348 ha) na rzecz Międzyszkolnego Klubu Sportowego „ZNICZ” Jarosław bez przetargu i udzielenia bonifikaty w wys. 99% od ceny sprzedaży. MKS „ZNICZ” Jarosław zwrócił się do Rady Miasta o przekazanie nieruchomości, ponieważ zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej do 15 grudnia 2008 r. musi posiadać status Sportowej Spółki Akcyjnej. Przekazana nieruchomość stanowić będzie kapitał zakładowy w formie wkładu niepieniężnego.
Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia Janusz Szkodny
Numery archiwalne