Strona główna » Nasze wydawnictwa » Listopad, nr 11 (193) / 2008 » Z życia miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Listopad, nr 11 (193) / 2008

„(...) bo kochać ludzi - to dawać cząstkę siebie...”
15 listopada 2008 r. w Jarosławiu odbyły się uroczyste obchody 90. rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża połączone z 50. rocznicą istnienia honorowego krwiodawstwa oraz z poświęceniem sztandaru Klubu Honorowych Dawców Krwi (HDK) przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu. Uroczystości zainaugurowała Msza św. koncelebrowana pod przew. ks. bpa Adama Szala, który dokonał poświęcenia sztandaru.
Gości przywitał Józef Marmurowicz prezes Zarządu Rejonowego PCK w Jarosławiu, wiceprezes PCK w Jarosławiu - Piotr Balicki przedstawił historię PCK w kontekście dążenia społeczeństwa polskiego do uzyskania niepodległości. Burmistrz Andrzej Wyczawski powiedział: „Przez cały czas PCK dostosowuje swoją działalność do społeczeństwa i okresów, w których żyjemy. W nowej sytuacji społeczno-ustrojowej przed PCK stanęły kolejne wyzwania związane w znacznym stopniu z bezrobociem i bezdomnością. Proszę przyjąć serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla Państwa pracy. Jestem dumny, że na terenie jarosławskiego PCK działa ponad 30 klubów HDK. Powstają kluby w szkołach, przy placówkach straży pożarnej, a nawet w parafiach. Życzę wszystkim pracownikom, wolontariuszom i honorowym dawcom krwi dużo zdrowia, pomyślności...”.
Kolejnym punktem było wręczenie honorowych odznaczeń PCK. Odznaką honorową PCK stopnia IV zostali odznaczeni: starosta Tadeusz Chrzan oraz burmistrz Andrzej Wyczawski. W związku z 90. rocznicą powstania PCK zostały przyznane okolicznościowe medale Zarządu Głównego PCK w Warszawie. Dyrektor PCK w Rzeszowie przekazał burmistrzowi Andrzejowi Wyczawskiemu medal dla Urzędu Miasta Jarosławia. Zarząd Okręgowy PCK w Rzeszowie nadał również odznaki honorowe „Za oddanie 25 litrów krwi”. Za długoletnie oddawanie krwi Zarząd Okręgowy PCK w Rzeszowie nadał odznaki honorowe I, II i III stopnia - „Zasłużony honorowy dawca krwi”.
Po wyróżnieniach przystąpiono do wbijania w drzewiec sztandaru Klubu HDK w Jarosławiu symbolicznych tabliczek z nazwiskami członków PCK i działaczy klubów HDK oraz zaprzyjaźnionych osób, które swoją postawą przyczyniły się do rozwoju organizacji i owocnie współpracują z Zarządem Rejonowym PCK w Jarosławiu. „Gwoździe” wbili między innymi: ks. bp Adam Szal, ks. dyr. Marek Pieńkowski, wicewojewoda Kazimierz Ziobro, starosta Tadeusz Chrzan, burmistrz Andrzej Wyczawski, przewodniczący RM Janusz Szkodny, dyrektor ZO PCK w Rzeszowie Eugeniusz Taradajko, dyrektor Erik Hunker z Schönebeck, Iryna Bajdala-Wołodimiriwna PCK w Jaworowie, Walentyn Moysyeyenko ze Lwowa, prezes ZR PCK w Jarosławiu Józef Marmurowicz wraz z małżonką, kierownik ZR PCK w Jarosławiu Ewa Załęska, prezesi klubów HDK PCK oraz dyrektorzy jarosławskich instytucji i zakładów pracy wspierających działalność ZR PCK w Jarosławiu.
Po symbolicznym akcie, Andrzej Wyczawski Burmistrz Miasta Jarosławia wraz z dyrektorem Eugeniuszem Taradajko przekazali Klubowi HDK przy Zarządzie PCK w Jarosławiu sztandar.
Anita Banaś
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Klara Muu - 2D
    2,3,5,7,8 Lipca
    godzina: 13.30
  • Czworo dzieci i coś
    3,5,7,8,9 Lipca
    godzina: 16.00