Strona główna » Nasze wydawnictwa » Listopad, nr 11 (193) / 2008 » Z życia miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Listopad, nr 11 (193) / 2008

Zgoda fundamentem polskości
Fot. Anita Banaś
Dnia 9 listopada 2008 r. Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke w Jarosławiu zorganizowało sympozjum pt. „Polsko, jak Cię kochać...”. Wydarzenie odbyło się z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość zainaugurowano Mszą św. w kolegiacie jarosławskiej z homilią ks. prof. dr. hab. Tadeusza Guza. W Miejskim Ośrodku Kultury miał miejsce wykład ks. prof. dr. hab. Tadeusza Guza z KUL-u nt. „Oto Polska - Ojczyzna moja”.
Prezes TPAJ w Jarosławiu Stefania Majsterkiewicz przywitała przybyłych gości, a wśród nich: ks. prof. dr. hab. Tadeusza Guza z KUL-u, księdza archiprezbitera Andrzeja Surowca, senatora RP Stanisława Piotrowicza, posła dr. Andrzeja Ćwierza, posła Mieczysława Golbę, burmistrza Andrzeja Wyczawskiego, naczelnika Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Joannę Mordarską, ks. dr. Edwarda Chmurę - proboszcza parafii pw. NMP Królowej Polski, ks. prałata Romana Głoda z Rzeszowa, ks. Kazimierza Golonę z Radymna, ks. prałata Jerzego Moskala z Odręcina, ks. Janusza Bielusza z Sanoka, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu Teresę Piątek, dyrektora Zespołu Szkół w Błażowej Ewę Kozubeki kierownika zespołu wokalnego - Andrzeja Szula, dyrektora Zespołu Szkół Gospodarczych Marię Kalinowską, dyrektora Policealnej Szkoły Medycznej w Sanoku Halinę Połojko, przedstawicieli rodziny Sł. Bożej Anny Jenke - Zofię, Tadeusza i Jacka Jankowskich z Rzeszowa. Program artystyczny zapewniła młodzież ZS w Błażowej pod przewodnictwem nauczyciela Andrzeja Szula. Następnie odbył się wykład księdza prof. dr hab. Tadeusza Guza nt. „Oto Polska - Ojczyzna moja”. Powiedział m.in.: Narodowi trzeba zgody i pojednania. Według ks. Piotra Skargi ostatecznym fundamentem polskości jest intensywne mądre i systematyczne życie sakramentalne”.
Siostra dr Bernadeta Lipian – „serce Towarzystwa”, przekazała w imieniu zarządu TPAJ podziękowania za owocną współpracę i kultywowanie wartości pielęgnowanych przez Sł. Bożą Annę Jenke. Wyróżnieni zostali: Lidia Tomkiewicz, Wiesław Pasiecznik, Zofia i Jan Tkaczykowie, Andrzej Szul, dr Mariusz Trojnar, Teresa Piątek.
Burmistrz Andrzej Wyczawski serdecznie podziękował ks. prof. dr. hab. Tadeuszowi Guzowi za wykład, powiedział: Dziękuję księdzu za świeży łyk powietrza dla ducha, za to że mogliśmy wysłuchać wszystko o prawdzie, za to jak powinniśmy się w dzisiejszych trudnych czasach mediów liberalnych zachowywać. Dziękuję TPAJ i wszystkim skupionym wokół idei Anny Jenke. Myślę, że dzisiaj wiemy jak kochać Polskę. W Jarosławiu i w całym Podkarpaciu będziemy zawsze bronić tych wartości.
Ksiądz asystent TPAJ Marian Bocho podziękował za zorganizowanie sympozjum, a także zamykając uroczystość udzielił wszystkim błogosławieństwa bożego.
Anita Banaś
Numery archiwalne