Strona główna » Nasze wydawnictwa » Listopad, nr 11 (193) / 2008 » Z życia miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Listopad, nr 11 (193) / 2008

Święto Niepodległości
Uroczystości 90. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną w Kolegiacie pw. Bożego Ciała pod przewodnictwem ks. dr. hab. Stanisława Nabywańca z udziałem ks. archiprezbitera Andrzeja Surowca, ks. prałata Mariana Bocho, ks. dr. Edwarda Chmury oraz przeora o. Jacka Skupienia OP.
Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości przez naszą ojczyznę czynione jest nie tylko w wymiarze pamięci historycznej, ale również w wymiarze religijnym. Teologiczne uzasadnienie religijnych obchodów Święta Niepodległości ma korzenie w patriotyzmie osadzonym na łuku wiary - powiedział ks. dr hab. St. Nabywaniec podczas kazania.
Po Mszy św. Orkiestra Dęta, Kompania Wojska Polskiego, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz miejskich, instytucji, szkół, stowarzyszeń, mieszkańcy Jarosławia przeszli w uroczystym orszaku na teren dawnego Opactwa Benedyktynek pod Krzyż Golgoty Narodów XX wieku.
Burmistrz Andrzej Wyczawski w swoim wystąpieniu powiedział: naród polski po upadku powstań narodowych doświadczał wielu represji, zwłaszcza ze strony Prus i Rosji - zesłania na Sybir, wieloletnia katorga, więzienie, konfiskaty majątków, publiczne egzekucje, zamykanie szkół i kościołów. Wspominając pamiętny rok 1918 nie sposób pominąć 1989 roku, kiedy rozpoczął się ważny etap w historii suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej. Pragnę przywołać również prośbę naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II „abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością...”.
Następnie głos zabrali posłowie: dr Andrzej Ćwierz, Mieczysław Kasprzak, Tomasz Kulesza, Mieczysław Golba oraz przewodniczący NSZZ Solidarność region Ziemia Przemyska Andrzej Buczek.
W dalszej części uroczystości odbył się Apel Poległych, salwa honorowa oraz przyrzeczenie kandydatów na Strzelców „Związku Strzeleckiego Strzelec”- organizacji społeczno-wychowawczej. Zamykając uroczystości delegacje wszystkich podmiotów złożyły wieńce pod Krzyżem Golgoty Narodów.
Magdalena Rożek
Numery archiwalne