Nasze wydawnictwa

Listopad, nr 11 (193) / 2008

Akcja Bezpieczny Internet
Urząd Miasta Jarosławia, w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”, przystąpił do realizacji nowego programu kierunkowego pod hasłem „Bezpieczny Internet”. Głównym założeniem programu jest podniesienie świadomości społecznej na temat zagrożeń wynikających z szerokiego dostępu dzieci i młodzieży do Internetu, propagowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa młodym ludziom w wirtualnej rzeczywistości.
To także próba zachęcenia dorosłych, rodziców, opiekunów i wychowawców do włączenia się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, przypadającego na 10 lutego 2009 r. już po raz piaty. W roku ubiegłym w naszym mieście, przedsięwzięcie to zostało zainicjowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu Filia w Jarosławiu, która jednocześnie koordynowała realizację przedsięwzięć związanych z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu na terenie Jarosławia. Do programu przystąpiły wszystkie szkoły z terenu miasta, a koordynatorami działań w poszczególnych placówkach byli nauczyciele - bibliotekarze. W związku z ogromnym zainteresowaniem poruszaną problematyką postanowiono kontynuować inicjatywę w roku szkolnym 2008/2009 z możliwością jej rozszerzenia na obszar sąsiednich gmin.
W realizację programu włączyły się: UM Jarosław, Starostwo Powiatowe, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Komenda Powiatowa Policji. Koordynatorem przedsięwzięcia w jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu filia w Jarosławiu wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa Miasta i Zarządzania Kryzysowego UM Jarosławia.
W ramach programu podejmowane są działania związane z organizacją wykładów dla nauczycieli i wychowawców, dzieci i młodzieży, spektakli profilaktycznych, konkursów promujących treści dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie (dla szkół podstawowych konkurs „Bezpieczny Internet - gazetka szkolna”, dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych konkurs na Szkolną Podstronę Internetową pod hasłem „Bezpieczny Internet”). Przygotowane zostały plakaty promujące program „Bezpieczny Internet” oraz materiały informacyjne dla dzieci, rodziców, wychowawców i opiekunów, zawierające podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu dla dzieci.
Patronat medialny nad programem objęły: Polskie Radio Rzeszów, Wrota Podkarpackie oraz Gazeta Codzienna „Nowiny”.
Lesław Strohbach
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65