Nasze wydawnictwa

Listopad, nr 11 (193) / 2008

Bezpieczna droga do szkoły
Podstawowym założeniem tego przedsięwzięcia jest edukacja najmłodszych w zakresie bezpiecznych zachowań w drodze do i ze szkoły. Program skierowany jest do wszystkich uczniów najmłodszych klas z terenu Jarosławia. Aby łatwiej i skuteczniej dotrzeć do uczniów, Urząd Miasta Jarosławia nabył dla potrzeb prowadzonej akcji, broszury edukacyjne przedstawiające różne sytuacje, z którymi dzieci mogą się zetknąć w drodze do szkoły. Wierszowane opisy zdarzeń są jednocześnie dobrą zabawą i przestrogą dla najmłodszych, pozwalającą w przystępnej formie przedstawić czyhające nań niebezpieczeństwa.
We wrześniu i październiku br. strażnicy miejscy wspólnie z policjantami odwiedzali szkoły podstawowe ucząc dzieci prawidłowych zachowań na drodze. W trakcie tych spotkań dzieci otrzymywały broszury oraz naklejki odblaskowe.
Lesław Strohbach
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65