Nasze wydawnictwa

Listopad, nr 11 (193) / 2008

Uczę się żyć lepiej…

Od września 2008 roku w Jarosławiu jest realizowany program „Uczę się żyć lepiej”. W ramach programu realizowany jest cykl spektakli profilaktyczno- edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz cykl wykładów i seminariów dla nauczycieli. Celem zasadniczym proponowanych zajęć jest inspirowanie najmłodszych do zajmowania asertywnych postaw wobec problemów życia codziennego oraz promowanie właściwych zachowań na drodze do dorosłego życia, a także udzielanie wsparcia rodzicom, nauczycielom i pedagogom szkolnym w trudnym i odpowiedzialnym procesie wychowania.
Cykl „Uczę się żyć lepiej…” jest kontynuacją spektakli profilaktycznych dla młodzieży realizowanych w latach 2005 - 2006. W związku z pozytywnym odbiorem tego przedsięwzięcia, władze samorządowe miasta Jarosławia w ramach realizacji programu poprawy bezpieczeństwa publicznego, zdecydowały o jego kontynuacji w roku szkolnym 2008-2009.

Pierwszym z proponowanych spektakli była sztuka pt. „Nie daj się i powiedz nie” – zaprezentowana w dniu 18 września 2008 roku na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu a przez Impresariat Artystyczny Teatr s.c. z Krakowa.
To spektakl skierowany do uczniów klas I-IV szkół podstawowych, traktujący o tolerancji oraz zagrożeniach przemocą, narkomanią, „niebezpieczeństwach podwórkowych”.

Lesław Strohbach
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65