Nasze wydawnictwa

Listopad, nr 11 (193) / 2008

Jeszcze o 60-leciu szkoły plastycznej
Przy okazji zjazdu absolwentów z okazji 60-tej rocznicy powstania jarosławskiej szkoły plastycznej, Jarosław odwiedziło wielu znakomitych artystów z kraju i zagranicy. Część z nich wzięła czynny udział poprzez udostępnienie prac na wystawie w miejskiej galerii „Rynek 6”. Inni wspominali dawne czasy i szukali ducha czasu, niektórzy zapewne żegnali się z Jarosławiem po raz ostatni. Gdziekolwiek żyją i tworzą Jarosław jest im najbliższy „tu się wszystko zaczęło”. Następne pokolenia poprzez pracę twórczą i osiągnięcia artystyczne rozsławiać będą Jarosław i wracać wspomnieniami tu, gdzie wszystko się zaczęło…
Henryk Cebula
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65