Strona główna » Nasze wydawnictwa » Listopad, nr 11 (193) / 2008 » Foto migawki
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Listopad, nr 11 (193) / 2008

Renowacja kolejnych zabytkowych nagrobków na jarosławskim Starym Cmentarzu
Tegoroczne prace konserwatorskie na terenie Starego Cmentarza w Jarosławiu objęły trzy pomniki nagrobne: Franciszki i Stefana Staszko z rzeźbą Matki Bożej Różańcowej, (kw. Nr 23), Bartschów i Dobrzańskich z rzeźbą klęczącej postaci, (kw. Nr 29) oraz Marcina i Martyny Dietrichów (kw. Nr 29). Wszystkie wykonane z piaskowca. Ich stan zachowania - mocno osłabiona struktura kamienia, złuszczenia, duże ubytki, zasolenie, przebarwienia oraz nawarstwienia glonów i porostów - skłonił do podjęcia pełnej konserwacji technicznej i estetycznej przedmiotowych obiektów. W trakcie prac zrekonstruowano wszelkie ubytki oraz małą latarenkę na nagrobku Bartschów i Dobrzańskich. Prace konserwatorskie przeprowadziła firma z Jarosławia KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI Zdzisława i Wojciech Kozak.
Nagrobek Marcina i Martyny Dietrichów
Nagrobek Marcina i Martyny Dietrichów
Nagrobek Franciszki i Stefana
Staszko
Nagrobek Franciszki i Stefana Staszko
Nagrobek rodziny Bartschów
i Dobrzańskich
Nagrobek rodziny Bartschów i Dobrzańskich
Fot. Jadwiga Stęchły
Numery archiwalne