Strona główna » Nasze wydawnictwa » Marzec, nr 3 (197) / 2009 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Marzec, nr 3 (197) / 2009

Prace społecznej komisji mieszkaniowej

Społeczna komisja mieszkaniowa, w składzie której pracowali: Andrzej Lichończak - przewodniczący, Antoni Lotycz, Monika Porczak, Roman Berwisz, Eugeniusz Kinasz, Andrzej Pieszko, została powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 7 listopada 2008 r. Komisja działa w oparciu o par.10 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 51/VI/07 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Jarosław.
Jej celem jest weryfikacja składanych w UM wniosków o przydział lokalu mieszkalnego i typowanie na podstawie wywiadu środowiskowego na tzw. listy przydziału mieszkań.

Na przełomie 2008/2009 roku (praca terenowa od 1 grudnia do 25 lutego 2009r.) członkowie Komisji rozpatrzyli 113 wniosków osób, które złożyły podania, w wymaganym terminie przedłożyły wymagane zaświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego rodziny ubiegającej się o przydział komunalnego lokalu mieszkalnego. Wszystkie te wnioski zostały zweryfikowane przez pracowników właściwego wydziału Urzędu Miasta w Jarosławiu pod względem zgodności z przepisami i przekazane do rozpatrzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Po sprawdzeniu warunków mieszkaniowych i bytowych w mieszkaniach wnioskodawców oraz po indywidualnych rozmowach z osobami bezdomnymi i wychowankami domów dziecka oraz po ponownym przeanalizowaniu wszystkich wniosków spełniających kryteria przydziału (w liczbie 113) wyłoniła listę 38 osób które zdaniem Komisji są osobami najbardziej potrzebującymi. Projekt został wywieszony do publicznej wiadomości.

Artur Zwolski
Numery archiwalne
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31