Strona główna » Nasze wydawnictwa » Marzec, nr 3 (197) / 2009 » Z życia miasta

Nasze wydawnictwa

Marzec, nr 3 (197) / 2009

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
TPD w Jarosławiu posiada osobowość prawną, jarosławski oddział jest wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:
000282287 Oddział Powiatowy TPD zrzesza 247 członków zwyczajnych i 36 wspierających, którzy działają w 16 kołach terenowych działających przy szkołach miasta Jarosławia/ SP 6, SP7, SP10, SP11, PG2, ZS im. Jana Pawła II i okolicznych wsi oraz koło rodziców przy świetlicy.
Od września 2004 r. prowadzi Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, które jest miejscem nauki, zabawy, rozwijania zainteresowań i wsparcia dla grupy około 30 dzieci. Dzieci mogą się realizować w zakresie teatru, zajęć plastycznych, modelarskich, sportowych.
Dzięki środkom z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie realizowany był, w roku 2006 i 2007 opracowany przez nas program „Wielostronne wsparcie dziecka i rodziny w środowisku lokalnym”. Instytucja realizuje wiele projektów i programów profilaktycznych, które angażują dzieci i młodzież w aktywne spędzanie wolnego czasu.
Ważne miejsce w działalności zajmuje specjalistyczne wsparcie udzielane rodzinom w postaci: telefonu zaufania w zakresie psychoterapii rodzin, szkoły dla rodziców, grupy wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych, biblioteczki dla rodziców.
Od czterech lat organizujemy samodzielnie kolonie zdrowotne i wypoczynkowe oraz zimowiska w Rymanowie Zdroju, Łebie, Mszanie Górnej i Jastrzębiej Górze.
Dzięki środkom zgromadzonym w trakcie bali charytatywnych, wsparciu m.in. Urzędu Miasta Jarosław, MOPSu, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie każdego roku ok. 100 dzieci korzysta z naszych kolonii.
Przy zaangażowaniu kilku członków Zarządu prowadzono akcje zbiórek żywności w ramach Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Dzięki temu kilka rodzin mogło otrzymać pomoc rzeczową. W grudniu 2002 roku powołaliśmy Fundusz Pomocy Chorym Dzieciom. Pomogliśmy około 60 dzieciom dopłacając do zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, wyjazdów rehabilitacyjnych, dofinansowując drogie specjalistyczne leczenie.
Anna Korczewska prezes TPD o. Jarosław