Nasze wydawnictwa

Marzec, nr 3 (197) / 2009

eLO Radio
I LO im. M. Kopernika od 3 marca cieszy się szkolną stacją radiową. Klasa o profilu dziennikarskim nie czeka na oficjalne praktyki dziennikarskie, tylko pasję dziennikarską realizuje podczas nauki w liceum. Gościem specjalnym podczas inauguracji stacji radiowej był dziennikarz Artur Andrus. Symbolicznego przecięcia wstęgi pomieszczenia rozgłośni dokonali: Artur Andrus, Danuta Matusz - polonistka i pomysłodawczyni powstania profilu dziennikarskiego w tzw. „Koperniku”, dyrektor Zbigniew Tabor, a także burmistrz Andrzej Wyczawski, który podarował dla rozgłośni pierwsze płyty.
Iwona Międlar
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65