Nasze wydawnictwa

Marzec, nr 3 (197) / 2009

W sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jarosławia
Mając na uwadze estetyczny wygląd naszego miasta, wzorem lat ubiegłych zwracam się do właścicieli, zarządców i administratorów nieruchomości o przystąpienie do pozimowego porządkowania terenów.
Ze szczególnym apelem zwracam się do zarządców terenów użytku publicznego (dróg, skwerów, placów zabaw) o dokonanie oceny stanu ich wyposażenia w kosze uliczne do zbierania odpadów. Proszę o skierowanie uwagi na stan techniczny i ilość tych urządzeń a w razie potrzeby o podjęcie stosownych działań w celu uzupełnienia brakujących koszy oraz wymiany względnie naprawy urządzeń uszkodzonych.
Zachęcam przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za czystość i właścicieli terenów prywatnych do wygrabienia trawników, uprzątnięcia zalegających na nich odpadów oraz przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych zieleni.
Z góry serdecznie dziękuję za zaangażowanie, wniesiony wkład pracy oraz troskę o czysty i estetyczny wygląd naszego miasta.
BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA Andrzej Wyczawski
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65