Strona główna » Nasze wydawnictwa » Marzec, nr 3 (197) / 2009 » Foto migawki

Nasze wydawnictwa

Marzec, nr 3 (197) / 2009

Powołanie jarosławskiego parku kulturowego
Radni podczas ostatniej sesji RM jednogłośnie podnieśli rękę za projektem uchwały o objęciu dzielnicy staromiejskiej i zespołu OO. Dominikanów ścisłą ochroną konserwatorską przez powołanie jarosławskiego parku kulturowego. Na temat korzyści i skutków parku kulturowego informował na sesji główny koordynator prac projektowych Planu Ochrony Parku Kulturowego architekt Adam Sapeta z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie.
Fot. Iwona Międlar, Ludwik Biernacki
Fot. Iwona Międlar, Ludwik Biernacki