Nasze wydawnictwa

Październik, listopad, grudzień, nr 10-12 (204-206) / 2009

Epitafia Harcerzy
Zdzisław Paszyński
Zdzisław Paszyński

Krótką historię harcerstwa, epitafia zamordowanych podczas II wojny światowej harcerzy jarosławskich przedstawia najnowsza książka Zdzisława Paszyńskiego, którą można nabyć w jarosławskim Centrum Kultury i Promocji Miasta - Rynek 5.

Spotkanie autorskie ze Zdzisławem Paszyńskim - autorem książki pt. „Epita- fia Harcerzy Hufca Związku Polskiego im. Czesławy Baśki Puzon w Jarosławiu poległych podczas II wojny światowej w latach 1939-1945” odbyło się w Centrum Kultury i Promocji 25 października br. Książka współfinansowana z miejskiego budżetu jest cennym zbiorem informacji o jarosławskich harcerzach przedwojennego pokolenia, którzy oddali życie podczas II wojny światowej. Znajdują się w nich epitafia takich postaci jak np.: Czesława Puzon - ps. Baśka - harcerka zamordowana w lesie kidałowickim przez gestapowców, Adam Becker - ps. Dzidek, Mieczysław Ciepły, Janek i Wacek Czuczkiewicz, Edward Galiński, bracia Janek i Roman Prośba. Poza epitafiami Paszyński przedstawia postacie Wojciecha Szczepańskiego ps. Julian, Jana Rogackiego i Kazimierza Tokarza. Spotkanie zainteresowało byłych działaczy ZHP naszego okręgu, w tym: doc. Stanisława Sobockiego, który jako młody człowiek był przy ekshumacji w 1941 r. ciała Czesławy Puzon w lesie kidałowickim, Jana Falandysa, Antoniego Lotycza, Stanisława Kaltenbeka, Romualda Ostrowskiego, Mirosława Fronia, komendantki ZHP w Jarosławiu Jagody Dryś. Na spotkanie przybył też proboszcz kolegiaty ks. prałat Marian Bocho oraz wdowa po Wojciechu Szczepańskim - Maria Szczepańska, Anna i Maciej Kostkowie - krewni Zbyszka Kopcia. Fragment książki opisujący tragiczne losy Edwarda Galińskiego i jego ukochanej - więźniów odczytał Tomasz Petry. Całość uświetnił występ artystycznych harcerzy jarosławskiego Hufca oraz uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Geodezyjnych w Jarosławiu: Joanny Kądziołki, Agaty Skobyłko i Michała Bałandy. 

Książka nie wyczerpuje całości biograficznej poszczególnych postaci. Jest jedynie epitafium jarosławskich harcerzy, żołnierzy Armii Krajowej z okresu drugiej wojny światowej, poległych podczas walk na terenie Jarosławia, w miejscach kaźni obozów zagłady, a także zaginionych bez śladu w nieznanych miejscach - Z. Paszyński. 

Iwona Międlar
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65