Nasze wydawnictwa

Październik, listopad, grudzień, nr 10-12 (204-206) / 2009

Aby zdążyć z pomocą...
Bronisław Wieliczko przekazuje uczniom odblaski. | Fot. ARCHIWUM STOWARZYSZENIA
Bronisław Wieliczko przekazuje uczniom odblaski.
Fot. ARCHIWUM STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Bezpieczne Życie” w Jarosławiu reprezentowane przez prezesa Bronisława Wieliczkę w obecności członków stowarzyszenia w sali lustrzanej jarosławskiego Centrum Kultury i Promocji w dniu 13 listopada br. zorganizowało uroczyste przekazanie zestawów ratunkowych dla służb ratowniczych z naszego miasta i powiatu.

I tak Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu otrzymała sześć zestawów ratowniczych R-0, Ochotnicza Straż Pożarna w Radymnie otrzymała zestaw Ratowniczy OSP-R1 oraz nosze brezentowe, Ochotnicza Straż Pożarna w Rokietnicy zestaw ratowniczy OSP-R1 oraz nosze brezentowe, Pogotowie Ratunkowe w Jarosławiu trzy ampulatorium na 120 ampułek, cztery torby medyczne. Przypominam, że w 2008 r. jarosławskie pogotowie otrzymało elektrokardiograf i dwa wózki inwalidzkie. W październiku br. Komenda Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej otrzymała zestawy medyczne PSP -R1. Wszystkim służbom przekazaliśmy „odblaski” do wykorzystania w działalności prewencyjnej. Ponieważ dobre informacje rozchodzą się szybko, otrzymaliśmy pismo z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szówsku o potrzebie pomocy. W najbliższym czasie strażacy otrzymają nosze brezentowe. Nie zapomnieliśmy również o naszej Straży Miejskiej, która otrzyma zestaw ratowniczy. Wielkość udzielonej pomocy przez cztery lata działalności Stowarzyszenia wyniosła ok. 27 tys. zł. Przeszkoliliśmy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ratownictwa przedmedycznego ok. 3 tys. uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Liczymy również na pomoc w postaci tzw. „Jednego Procentu” - nasz KRS to 0000243742.
Nasze Stowarzyszenie przeprowadziło akcję rozdawania uczniom szkół w Muninie, Wierzbnej i Szówsku elementów odblaskowych. Wybraliśmy te szkoły z uwagi na położenie w ciągu ruchliwych ciągów komunikacyjnych. Zakończenie akcji odbyło się w Jarosławiu, przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Kraszewskiego 25 listopada br.

Bogusław Ryzner
przewodniczący Komisji
rewizyjnej Stowarzyszenia „Bezpieczne Życie”
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65