Nasze wydawnictwa

Październik, listopad, grudzień, nr 10-12 (204-206) / 2009

Forum Wychowawcze „Wspólna Troska”
Forum wychowawcze cieszy się coraz większą popularnością. | Fot. ARCHIWUM PG 3
Forum wychowawcze cieszy się coraz większą popularnością.
Fot. ARCHIWUM PG 3

„Wychowanie przez dialog” to temat IV Forum Wychowawczego „Wspólna Troska”. W listopadzie Publicznym Gimnazjum nr 3 spotkali się nauczyciele, rodzice, kapłani, pedagodzy aby zastanowić się nad tym, jak należy skutecznie rozmawiać z nastolatkiem.

Ponad siedemdziesięciu rodziców przybyło na forum. Spotkanie rozpoczęło się programem słowno-muzycznym pt. „Mur” - symbolem wszystkiego, co odgradza dzieci od rodziców. Prelekcje wygłosili: ks. Jan Częczek, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Jadwiga Baran-Mazurkiewicz oraz mgr Wiesława Kida. Prelegenci podkreślali, że nie ma rodziców idealnych, podobnie jak nie ma idealnych dzieci… Podstawą wychowania jest połączenie miłości i wymagań. Nic nie może zastąpić dobrej i szczerej rozmowy z własnym dzieckiem, dzieci i młodzież wsłuchują się w słowa tych, których najbardziej szanują - to wspólne wnioski. Na koniec zabrali głos ks. proboszcz - Marian Bocho, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - Elżbieta Lemek, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu - Magdalena Lehnart oraz poseł - Mieczysław Golba. Wypowiedzieli się również rodzice, którzy głęboko poruszeni spotkaniem dziękowali dyrekcji i gronu pedagogicznemu za wychowawcze wskazówki. Uczestnicy otrzymali mini poradniki jak należy rozmawiać z nastolatkiem. Forum Wychowawcze od początku swego istnienia ma sympatyków, którzy są zawsze obecni z rodzicami i nauczycielami PG 3. Służą oni dobrym słowem i radą. Dlatego nie zabrakło dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół podstawowych nr 6, 7, 9. W spotkaniu uczestniczyli także: była dyrektor PG 3 Dorota Białek, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Jarosławiu Beata Michałuszko oraz artysta-rzeźbiarz Stanisław Lenar. Forum podsumowała dyrektor Ewa Jankowska. Zbudowana obecnością wielu rodziców zapewniła, że wychowanie w tej szkole trwa od forum do forum, nie jest tylko okazjonalnym działaniem. Co więcej, już wie nad czym będziemy wspólnie zastanawiali się za rok, aby nasze dzieci chciały z nami rozmawiać i jednocześnie słuchać.

Krzysztof Kubaszek
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65